Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

- Like viktig som rent vann

Menstruell hygiene under vanskelige forhold

- Like viktig som rent vann

Jenter er ekstra sårbare for infeksjoner i menstruasjonsperioden. Særlig problematisk er det i områder der menstruasjon er tabubelagt, og i katastrofer og konflikt.

Kirkens Nødhjelp har lenge vært klar over kvinners spesielle utfordring når det bryter ut en katastrofe, og jobber med å få det inkludert i beredskapsutstyret for nødhjelpsresponser. Det vil i praksis si at man jobber med en hygienepakke som består av gjenbrukbare bind, truser, såpe, klessnor og bøtte til å vaske undertøy og bind i.

– Vi kan alle være enige om at kvinner ikke slutter å menstruere selv om det bryter ut krig eller et jordskjelv skjer. Derimot kan de vanlige mekanismene jenter og kvinner benytter seg av for å håndtere sin menstruasjon, forsvinne i en katastrofe, og dette kan få alvorlige konsekvenser. Jenter og kvinner er ofte de i familien som henter vann, ved og møter opp i matutdeling. Mangel på bind eller truser kan hindre jenter og kvinner i å gå utenfor huset. Det å ta menstruell hygiene på alvor i store kriser er også tett knyttet opp til verdighet. På sikt vil det også bety at unge jenter kan gå på skolen selv om de har mensen, samt at kvinner kan delta i inntektsbringende aktiviteter, sier Benedicte Næss Hafskjold i Kirkens Nødhjelp.

Hun understreker at menstruell hygiene bør tas like på alvor som tilgang til toaletter og rent vann, og at opplysningsarbeidet omkring menstruasjon er like viktig som å dele ut bind og såpe. Kirkens Nødhjelp bruker lokale ressurspersoner for å lære jentene god hygiene i menstruasjonsperioden.

Må snakke rundt grøten

I kulturer der det er tabu å snakke om menstruasjon og prevensjonsmidler, er det en utfordring med hygienetiltak for å hindre infeksjoner.

På landsbygda i Pakistan drar ikke jenter på skolen en fjerdedel av tiden fordi de mangler toalettfasiliteter og/eller bind. Noen lager egne bind av skitne stoffrester og risikerer infeksjoner, andre mobbes fordi de blør igjennom. Amna Qureshi er norskpakistaner og har jobbet mye med organisasjoner som Kirkens Nødhjelp som kursholder og konsulent. Blant annet har hun laget brosjyrer om menstruasjon for pakistanske jenter på landsbygda. Det var ingen enkel oppgave.

– Plutselig kunne jeg ikke kalle mensen for mensen, men måtte pakke alt inn slik at ingen ble flaue eller ydmyket. Det gikk for eksempel ikke an å illustrere en vagina. Det ble en del kompromisser, sier Qureshi.

– Hvordan kunne en brosjyre hjelpe når jentene går på skole uten vann, toaletter eller steder å kaste menstruasjonsbind?

– Vi ville gjøre dem tryggere – og stoltere – av kroppen sin. Mange jenter finner ut dette av seg selv, og det knyttes mye skam rundt det. Så lærte vi dem å lage sine egne vaskbare bind som de kunne ha med seg i skolesekken, sier Qureshi.

Tilbake