Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

2,4 milliarder mangler dotilgang

Verden

2,4 milliarder mangler dotilgang

Mens 650 millioner mennesker mangler tilgang på rent vann, er det hele 2,4 milliarder som mangler tilgang til trygge latriner.

– Vi hadde et tilbakeslag ved at hele 60 millioner mennesker var på flukt i fjor, og de mangler tilgang til trygt vann og trygge hygieniske forhold. Det er dessuten vanskelig å opprettholde god hygiene når man bor i en flyktningleir. Folk tør ikke gå ut i skogen for å bæsje og må gjøre det inne i leirene. Når vi får bygget trygge latriner og gitt tilgang til rent vann, ser vi at alt er fånyttes uten gode informasjonskampanjer og hygieneopplæring. Lærer vi barna å vaske hendene, går barnedødeligheten ned med opp til 4 %, sier Gudrun Bertinussen.

Tilbake