Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Selger vanningssystem til bøndene

Tanzania

Selger vanningssystem til bøndene

Åtte agronomer har ansvar for å følge opp 80 landsbyer i Tanzania. Småbønder læres opp til å lage bed med vanningssystem som gir vesentlig større avling.

I Tanzania prøver man ut ulike metoder for å øke inntekten til fattige bønder. For å kunne skalere opp hjelpen må bøndene betale for det de trenger, mens opplæringen er gratis.

Tilgang på kontinuerlig og tilstrekkelig vanning er en utfordring. Derfor har Kirkens Nødhjelp lært opp agronomer som drar rundt til landsbyer og lærer opp bøndene i metoden. De bygger opp et demonstrasjonsbed slik at bøndene skal se hvor godt det virker. Bøndene kan kjøpe vanningssystem for et åtte meter langt bed for rundt ti dollar og får på den måten utnyttet jordlappen sin betydelig bedre. Agronomene følger dem opp ute på markene, og Kirkens Nødhjelps prosjektleder kan følge opp agronomenes arbeid via en nettside.

– Her kan du gå inn på de ulike bedene i landsbyen og se hvordan det går med avlingene. Om jeg ser at noe gjort feil, har jeg mulighet til å følge det opp direkte, sier Jakob Fagerland og klikker seg inn på en kvinnelig småbonde som er godt i gang med produksjonen.

– Her kan jeg for eksempel se at hun har sådd vannmelonene sine altfor tett. Det må jeg følge opp før de blir 12 kilo store, forklarer Fagerland.

Kirkens Nødhjelp tar ikke noen avanse på vanningssystemene, men det gjør agronomene, slik at de etter hvert kan få en lønnsinntekt på arbeidet sitt.

– Målet er å hjelpe så mange som mulig for så lite penger som mulig. Da kan vi drive utviklingshjelp i stor skala, uten at noen blir avhengig av vestlig bistand, sier Fagerland.

Tilbake