Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Tegner traumene sine

Gaza

Tegner traumene sine

15-årige Rania og Najwa er med i MECC-DSPR-klinikkens traumeprogram i Shejaia i Gaza. Programmet hjelper 9323 familier som ble hardt rammet av Israels bombing i 2014. Særlig lider mange av hudsykdommer etter å ha levd i overfylte bomberom uten rent vann. Klinikken gir hjelp til gravide, opplæring i barnestell og familieplanlegging, i tillegg til arbeidstrening og traumebehandling. Her viser Rania og Najwa frem tegninger der de har prøvd å uttrykke følelsene sine etter bombeangrepene.

Tilbake