Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Dugnadsånden som går

Leder

Dugnadsånden som går

I et halvt hundre år har norske menigheter strukket ut en hånd til medmennesker i nød, og i den hånden har det vært en bøsse. Fasteaksjonen er en diakonal dugnad som er viktigere enn noen gang.

I Norge er vi stolte over det erkenorske begrepet «dugnad», og vi har det innarbeidet i vårt språk og vår kultur. Samtidig ser vi at vår rikdom gjør det mulig for flere å kjøpe seg fri fra dugnader, i barnehager, borettslag og korps. Noen foretrekker å betale en bot til fellesskapet, heller enn å delta i det.

Gjennom fasteaksjonen får norske konfirmanter muligheten til å være med på en diakonal dugnad som er større enn seg selv. Den handler ikke bare om å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Den handler også om å lære om dette arbeidet, forstå sammenhenger utenfor eget liv – og ikke minst å forstå at vi alle kan være med å gi et bidrag for å endre andre menneskers liv til det bedre.

Og nettopp på grunn av de pengene som hvert år samles inn av norske menigheter, kan Kirkens Nødhjelp utføre det oppdraget som kirkene har gitt oss: Å endre menneskers liv.

I denne utgaven av magasinet gir vi deg noen historier om resultatene av vårt arbeid. Reportasjene fra den lille landsbyen Ikonda i Tanzania er oppløftende lesning. Selv om byen ligger bare en totimers kjøretur fra Afrikas største åpne vannkilde, Victoriasjøen, fikk innbyggerne der tilgang til rent vann først i fjor. Takket være innsamlede midler til Kirkens Nødhjelp, og brønnen som pengene finansierte.


Nå er hverdagen for mange forandret. De er mindre syke, mer på skolen – og kvinnene og barna slipper å bruke store deler av dagen på å hente det vannet de ble syke av.

Temaet for årets fasteaksjon er «Ja, vi elsker dette vannet». Vi har valgt å fokusere på gleden av å ha tilgang på rent vann, istedenfor sorgene ved å ikke ha det. Fordi det er gleden vi ønsker å dele.

I Kirkens Nødhjelp ser vi hvilken glede det gir å få noe så, for oss, enkelt som en brønn i nabolaget – en glede som handler om å kunne bruke livet til å leve. Være frisk, gå på skole, vaske seg, gi barna noe trygt å drikke, være hjemme med familie og venner istenfor milevis borte på jakt etter vann.

Samtidig er det viktig for meg å understreke at vi ikke lever i den tro at verden ikke blir et bedre sted av vann, alene. Vi vet at kampen mot fattigdom er den viktigste delen av vårt arbeid, fordi fattigdom fører til sult, sosial uro, sykdom, lav utdanning, korrupsjon, konflikter og folkevandringer.

Det er derfor vi i Kirkens Nødhjelp har alt dette på vår agenda, fordi det henger sammen. Og på samme måten som skapelsesberetningen starter med vannets eksistens, starter mange menneskers vanskeligheter med mangelen på vann. Derfor starter også Kirkens Nødhjelp med vannet.

Jeg vil takke hver og én av dere som støtter oss i vårt arbeid, enten du er giver, bøssebærer, sjåfør for konfirmantene under fasteaksjonen, kakebaker eller underskriver på våre politiske kampanjer.

Jeg ønsker deg en god fastetid.

Tilbake