Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Fasteaksjonen

Tema: Fasteaksjonen

Fasteaksjonen

For 50. gang samles hele Norge til dugnad for Kirkens Nødhjelp. I Fasteaksjonen 2017 kan du bidra til rent vann til alle!

Siden 1967 har menigheter over hele landet løftet Fasteaksjonen til stadig nye høyder. I den aller første Fasteaksjonen samlet vi inn 700 000 kroner. I fjor kom det inn nesten 34 millioner kroner!

– Det er fantastisk å se engasjementet og dugnadsånden vi opplever gjennom Fasteaksjonen år etter år. Det er en enorm inspirasjon i vårt daglige arbeid, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Fasteaksjonen gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å reagere raskt og med stor kraft ved akutte katastrofer. Samtidig er aksjonen svært viktig for våre langsiktige utviklingsprosjekter, sier Helland.

Årets aksjon heter «Ja, vi elsker dette vannet!». Mens vi i Norge tar det rene vannet fra springen som en selvfølge, mangler fortsatt 663 millioner mennesker tilgang til rent drikkevann. Kirkens Nødhjelp har sørget for varig tilgang til rent vann for millioner av mennesker. Vi trenger din hjelp til sikre vann til enda flere.

Et av FNs bærekraftsmål er at alle skal ha tilgang på rent vann innen 2030. Vi har alle et felles ansvar for å nå dette målet.

I Fasteaksjonen 2017 kan du være med på å bygge brønner og stille myndighetene til ansvar. Du kan gå med bøsse, gi penger og du kan bruke stemmen din for å kreve vann til alle. Takk for at du er med oss på laget!

På de neste sidene kan du lese mer om årets aksjon – og om hvordan din innsats kan gjøre en forskjell!

Tilbake