Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Lukker kontoret i Guatemala

I fokus: Guatemala

Lukker kontoret i Guatemala

Norske myndigheter gir stadig mindre penger til bistandsarbeid i Guatemala. Som et svar på dette går Kirkens Nødhjelp inn i kontorfellesskap med andre i ACT-familien. På den måten kan arbeidet fortsette på tross av at pengene fra norske myndigheter reduseres.

Etter 40 år med eget kontor i Guatemala går Kirkens Nødhjelp i 2017 over til en ny form for tilstedeværelse i landet. Fra april blir Kirkens Nødhjelp del av et nytt felles kontor og et felles landprogram med Svenska Kyrkan, Christian Aid, ICCO, Bread for the World og det Lutherske Verdensforbund (LVF).

– På denne måten ønsker vi å sikre vårt videre arbeid i Guatemala, som til tross for å være et såkalt mellominntektsland, og minkende prioritet fra norske myndigheter, fortsatt har enorme utfordringer med fattigdom, vold, ulikhet og rasisme, sier Kristina Rødahl i Kirkens Nødhjelp.

Startet med et jordskjelv

Kirkens Nødhjelp har en lang historie i Guatemala. Det startet med et jordskjelv. Tidlig på morgenen den 4. februar 1976 ble Guatemala rammet av det mest ødeleggende jordskjelvet i landets nyere historie. Kirkens Nødhjelp sendte umiddelbart både frivillig og profesjonelt personell for å bistå med nødhjelpsarbeidet. Jordskjelvet forverret en allerede prekær situasjon, spesielt for mayabefolkningen på landsbygda. De var hardt rammet den blodige borgerkrigen som hadde herjet siden sekstitallet. Lidelsene og behovene var enorme, både på landsbygda og i byene.

– Med en liten stab og med aktiv frivillig deltakelse av lokalbefolkningen bisto vi de første årene med gjenoppbygging og nybygging av boliger, broer og lokale veier, skoler, helsesentre og drikkevannsystemer, sier Rødahl.

Viktig fredsarbeidet

Kirkens Nødhjelp, spesielt gjennom Petter Skauen, spilte en viktig rolle i prosessen som ledet fram til en fredsavtale i 1996. Sammen med blant andre det Lutherske Verdensforbund, Kirkenes Verdensråd og norske myndigheter tilrettela Kirkens Nødhjelp for sivilsamfunnsaktørers deltakelse i fredsprosessen og for forhandlingene mellom hæren og geriljaen.

– Siden tidlig på 90-tallet har Kirkens Nødhjelps arbeid i Guatemala blitt utført gjennom lokale partnerorganisasjoner. Samarbeidet har ikke bare vært av økonomisk art, men i stor grad solidarisk, strategisk og politisk. Dette ønsker Kirkens Nødhjelp å fortsette med, til tross for en stadig mer uforutsigbar situasjon, både økonomisk og politisk.

– I møte med minkende prioritering av norsk bistand til Latin Amerika og sterke krefter i Guatemala som ikke ønsker at deres privilegerte posisjon skal utfordres, er det viktigere enn noensinne å forene krefter og ressurser. Gjennom ACT Alliance har vi et godt grunnlag for å styrke og videreføre arbeidet for et Guatemala der menneskerettigheter respekteres, alle har et bærekraftig levebrød, historien ikke gjentar seg og demokratiet fungerer til gode for alle landets innbyggere, understreker Rødahl.

Tilbake