Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Myndighetene må på banen

Tema: Fasteaksjonen

Myndighetene må på banen

– Rent vann i seg selv får oss bare et stykke på vei, sier Tale Hungnes, som nettopp har overlevert et nytt vannanlegg til lokale og sentrale myndigheter i Tanzania.

Husker du Agnes, jenta som bar vann i timevis gjennom hele TV-aksjonssendingen høsten 2014? I sommer fikk landsbyen hennes, Munguli, en flott brønn med en motorisk, solcelledrevet pumpe. Brønnen gir 65 000 liter vann og forsyner totalt 3500 mennesker med rent og trygt vann i nærheten av der de bor. Tale Hungnes møtte igjen Agnes da Kirkens Nødhjelp skulle delta i en høytidelig overlevering av det nye vannanlegget fra TV-aksjonspengene og den lokale samarbeidspartner 4CCP til tanzanianske myndigheter.

– Kirkens Nødhjelp er ikke sterke nok til å forbedre alle menneskers liv. Ikke noen frivillig organisasjon kan gjøre det. Det er ingen andre enn staten som kan sikre alle innbyggerne sine nok rent vann, nok gode skoler, nok gode sykehus, nok barnehjem, nok gode veier. Det er så store investeringer i infrastruktur som skal til, og de er så tett sammenvevd med samfunnsplanlegging for øvrig at staten er helt nødvending, sier Tale Hungnes.

– Det ga mening å overlevere det nye vannanlegget i Munguli til tanzanianske myndigheter. De må ta eierskap for å sikre varig drift. Så skal vi, sammen med vanlige landsbyfolk og samarbeidsorganisasjoner i Tanzania, holde myndighetene til ansvar, legger hun til.

Lokale korrupsjonsjegere

I Munguli og områdene rundt etablerer Kirkens Nødhjelp korrupsjonsjeger-komiteer av landsbyfolk som lærer seg hvordan de leser offentlige budsjetter og følger pengestrømmene for å sikre at offentlige bevilgninger kommer frem dit de er tiltenkt.

– Statens penger må ut til folk, ikke forsvinne til skatteparadiser eller i lommene på korrupte embedsmenn. Slik jobber vi helhetlig i Kirkens Nødhjelp – i erkjennelsen av vår egen tilkortkommenhet. Vi bygger de brønnene vi kan, men vi arbeider også for at staten skal bygge resten, understreker Hungnes.

Tilbake