Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Feiret fredsavtalen i Guatemala

Nobels fredssenter, Oslo

Feiret fredsavtalen i Guatemala

Kirkens Nødhjelp var medarrangør da 20-årsjubileumet for fredsavtalen i Guatemala ble markert i Oslo. Åpningsarrangementet ble avhold på Nobels Fredssenter 1.desember.

Der fikk de over hundre frammøtte minnes Guatemalas historie, feire fredsavtalen og mangfoldet av solidaritetsbånd mellom våre to land, og høre om hvilke utfordringer Guatemala står overfor i dag, hvilke politiske og sosiale alternativer som finnes og hvordan vi i Norge kan støtte opp om disse. I forbindelse med åpningsarrangementet ble det stilt ut bilder som barn fra landsbygda i Guatemala har tegnet i 1993 og i 2016 - om hva de håper på for fremtiden.

Tilbake