Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2017

Vi kjenner målet - når trenger vi en plan

Changemaker

Vi kjenner målet - når trenger vi en plan

Se det for deg; året er 2030, fattigdom er utryddet, alle har tilgang til de medisinene de trenger, og alle barn får gratis skolegang.

Det høres kanskje ut som en drøm? Dette er målene verdens ledere har blitt enige om å nå i løpet av de 13 neste årene. Det er ambisiøse mål, det er mål som anerkjenner selve grunntanken i Changemaker: Verden er uforståelig urettferdig; det er vi som har gjort verden urettferdig, og det er derfor vi mennesker som kan gjøre noe med det. Å ta steget fra å anerkjenne vårt ansvar til å faktisk gjøre noe krever mot og troen på at det er mulig.

Selv om målene er skrevet under på, venter vi fortsatt på planen som skal lede oss dit. Alle som har satt seg et mål, vet hvor viktig det er å ha en plan for å nå målet. Om du skal løpe maraton, er det en god idé å trene seg opp, og vil du gjøre det godt på en prøve på skolen, så er det viktig å forberede seg. På akkurat samme måte trenger vi en plan med klare tiltak for å utrydde fattigdom, og vi trenger en plan for å sikre at alle har tilgang til medisinene de trenger. Politikerne har gitt oss løftene, og nå er det på tide å legge planen på bordet slik at alle aktører kan dra sammen i retningen mot bærekraft og rettferdighet.

«Det høres ut som flotte mål», tenker du kanskje. «Men hva har det egentlig med meg å gjøre?» Også våre folkevalgte har skrevet under på disse målene, og vi kan passe på at de ikke gjemmes i skuffen, men kreve at Norge tar sin del av ansvaret for å skape en verden der ingen etterlates i fattigdom. For å klare det trenger vi en plan!

Det skal årets konfirmanter være med på i fasteaksjonen. For å skape en rettferdig verden handler om så mye mer enn veldedighet; det handler om solidaritet, verdighet og rettighetene vi har som mennesker. Sammen skal Kirkens Nødhjelp, Changemaker og konfirmanter fra hele Norge sette press på våre folkevalgte og be om en plan for at vi skal nå målene vi har satt oss.

For det er mulig. Før årets konfirmanter er 30 år, skal vi ha endret de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet og leve i en verden der fattigdom er utryddet, alle barn får gratis skolegang, og alle har tilgang til medisinene de trenger.

Klart vi kan forandre verden!

Tilbake