Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Ga blomster

Ny regjering

Ga blomster

Et titalls Changemakere og folk fra Kirkens Nødhjelp tok turen opp til slottsplassen da den nye utviklingsministeren ble utnevnt i midten av januar.

Nikolai Astrup har stor erfaring fra internasjonal politikk og miljøspørsmål, og det knyttes store forventninger til hvordan han vil bruke ministerposten som nå er gjenoppstått etter stort press fra bransjen og KrF.

Tilbake