Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Landsdekkende engasjement

Fasteaksjonen

Landsdekkende engasjement

Menigheter over hele landet forbereder seg til Fasteaksjonen, og her er det frivillige og menighetsansatte i Møre og Romsdal som er samlet til inspirasjonssamling.

Det har også vært lignende møter i Trondheim, Stavanger og Oslo. Arrangementene har til felles at deltakerne skal lære mer om årets prosjekt som omhandler kongolesiske flyktninger i Angola, samt å få tips til hvordan man best gjennomfører Fasteaksjonen. Kirkens Nødhjelp hadde aldri klart å gjennomføre en slik aksjon uten støtten fra det norske kirkesamfunnet. Inspirasjonssamlingene er en arena for å gi noe tilbake til de mange som er engasjerte, og samtidig også gi god informasjon om Kirkens Nødhjelps arbeid.

Tilbake