Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Regional inspirasjon

Fasteaksjonen

Regional inspirasjon

Tidligere har Kirkens Nødhjelp arrangert en inspirasjonssamling før Fasteaksjonen som varte en hel helg.

Siden mange av menighetskontaktene våre er travle mennesker som liker korte møter og reiseavstander, har man i år arrangert samlinger i de ulike regionene. Her er fra samlingen i Oslo, som samlet menighetskontakter i regionen til en dagssamling med påfyll og inspirasjon til det store løftet som Fasteaksjonen tross alt er.

Tilbake