Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Takk for dugnaden

Leder

Takk for dugnaden

Fasteaksjonen er en gigantisk dugnad.

Kirkens Nødhjelp har tusener av gode hjelpere som bidrar med kakebaking, bøssebæring, samtaler og ekte engasjement. Resultatet er mange millioner kroner som vi kan bruke der man mener de trengs – uten å måtte søke eller vente eller håpe på et byråkratisk ja. Med menighetenes engasjement i ryggen er Kirkens Nødhjelp en betydelig sterkere organisasjon enn hva som ellers ville vært tilfelle.

Dugnaden stopper ikke når pengene har havnet i bøssene til Kirkens Nødhjelp. Tvert imot. Titalls mennesker som er med i beredskapsgruppen vår, forlater sine trygge jobber i Norge for å bidra i de største krisene. De er ikke de eneste med spesialkompetanse som trengs for å redde liv. I leirene finnes det ofte leger, ingeniører og advokater. Mennesker som selv er på flukt, men gjerne vil bidra for å gjøre livet enklere for andre. Med en liten lønn fra Kirkens Nødhjelp er de bakkemannskapet som får hjulene til å rulle fra dag til dag.

Mens det i Norge er konfirmantene som stort sett går fra dør til dør for å samle inn penger, gjør ungdommer på landsbyene og i leirene er kjempeinnsats i de landene vi jobber i. Jentene har ofte ansvar for å hente vann, lage mat og passe småsøsken. Drømmene er imidlertid ofte de samme som konfirmantene her hjemme har. De vil bli leger og lærere.

Jeg er veldig takknemlig for at Kirkens Nødhjelp er en så stor del av menighetenes fastemarkeringer. Vi ser at fokuset i kirker over hele landet rettes utover- mot verdens urettferdighet og på vårt ansvar for å være en del av løsningen. I en flyktningleir i Angola og på landsbygda i Pakistan ser vi hvor mye dette engasjementet, denne dugnadsånden, redder liv og skaper håp i svært vanskelige situasjoner. God faste!

Tilbake