Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Når vannet tar slutt

Tema: Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon

Når vannet tar slutt

Cape Town kan bli den første storbyen i verden som går tom for vann. Det har vært vedvarende tørke i området de siste tre årene. Hvis ikke regnet kommer innen begynnelsen av juni, vil myndighetene i Sør-Afrika måtte stenge av vannkranene

Det er fortsatt vann i springen i Cape Town. Likevel er det lange køer ved den kommunale vannstasjonen jeg besøker tidlig en lørdag morgen sentralt i byen. Små barn bærer store vanntanker, gamle damer har surret vanntankene til rullatorene sine. Vakter passer på at ingen tar mer enn 50 liter hver. Folk forteller at vannrasjonene de nå får, 50 liter vann per familiemedlem, ikke holder til matlaging og vasking av klær eller kopper eller gulv. Vi vasker ikke gulvene lengre, men vi trenger å vaske gryter og klær av og til, sier en kvinne som har tre barn. I Norge bruker vi i snitt nesten 200 liter vann per person i døgnet. Hvis jeg måtte kutte ¾ av vannforbruket mitt, hvor ville jeg kuttet?

Fire millioner mennesker teller ned til den dagen det blir tomt, dag null. Det er som om hele Norge, hvis vi trekker fra stor-Osloregionen, skulle gått helt tom for vann. Jeg prøver å se for meg hvordan det ville vært dersom Oslo plutselig går tom for vann. Hva ville vi gjort da?

De som bor i Cape Town, er pålagt å spare på vannet, og bruker de mer enn dagsgrensa blir de straffet med bøter. I tillegg blir de hengt ut overfor sine naboer. I heisen i leilighetskomplekset der jeg bor henger det en liste over alle beboerne og deres vannforbruk. De som ligger på grensen eller over, er merket med rødt. Man kan fortsatt kjøpe ekstra vann i butikkene, men prisene er høye. Verst går det ut over de fattige i byen, de som ikke har penger til å betale for det livsviktige vannet.

En av årsakene til den alvorlige tørken og vannmangelen er klimaendringer. Når vi slipper ut klimagasser, stiger den globale temperaturen. Da forandrer værsystemene seg. I dette tilfellet resulterer det i alvorlig vannmangel når regnet uteblir og vannkildene tørker inn. Nedbøren i Cape Town har gått jevnt nedover de siste ti årene, og det har ikke vært så tørt her på 100 år.

Det samme har vi sett de siste årene i flere land i Øst-Afrika. Også der har de ellers så regelmessige regntidene slått feil flere år på rad. Klarer vi ikke stoppe klimakrisen vil vi kunne se mange flere slike eksempler i årene som kommer. Vi vil få mer ekstremvær og større katastrofer.

Også i Norge begynner vi å se effektene av at været endrer seg. Våtere og villere vær med sterkere stormer og mer ekstrem nedbør vil bli en økende utfordring for både infrastruktur og jordbruk her til lands. Både for lite og for mye vann kan være katastrofalt.

På denne måten henger norsk klimapolitikk sammen med situasjonen i Cape Town. Fordi klimakrise er vannkrise. Verden trenger å kutte sine klimagassutslipp dramatisk og veldig raskt. Mange land er nå i gang med denne omstillingen. Norge har derimot økt sine utslipp med 3 prosent siden 1990. Det er ikke godt nok! Norge har forpliktet seg til å kutte, og nå er tiden inne for at våre folkevalgte tar det ansvaret.

#STOPPKLIMAKRISEN

Jeg vil stoppe klimaendringene og krever at Norge må kutte sine utslipp!

 

Tilbake