Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Baker med eget firma

Burundi

Baker med eget firma

Sibomana Médiatrice setter rundstykker i ovnen.

I Burundi er det ekstrem uregistrert arbeidsledighet særlig blant ungdom. Kirkens Nødhjelp i Burundi har i et av sine programmer undervisning av ungdom i entreprenørskap og forretningsdrift. Sibomana har gjennomgått en slik opplæring sammen med andre ungdommer fra hennes tettsted. Etter opplæringen ble det gjennomført en behovs- og markedsundersøkelse som viste at det var behov for bakervarer i deres tettsted. I tillegg har de også dannet en spare- og lånegruppe hvor hun og hennes medinvestorer har fått kreditt til å gjøre nødvendige investeringer, som for eksempel en tradisjonell bakerovn, bakeutstyr og leie av lokale. Nå gir dette et godt bidrag til seks personer og familier.

Tilbake