Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Lærer palliativ behandling

Russland

Lærer palliativ behandling

Frivillige fra kirken viser sykepleierstudenter palliativ behandling i praksis.

Normalt er det slektninger som tar vare på døende pasienter på sykehusene, og de som ikke har pårørende, er avhengige av frivillige. Tidligere var ikke palliativ behandling på pensum i det hele tatt, men det er det blitt nå nylig. Kompetansen er det frivillige som har, og derfor gir frivillige i en menighet som Kirkens Nødhjelp støtter sykepleierstudenter opplæring. Her ser vi at Helena Libitova lærer bort god behandling av døende, blant annet hvordan man skånsomt brer over mennesker med store smerter.

Tilbake