Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

På kurs i Haydom

Tanzania

På kurs i Haydom

Jordmødre fra Sør-Sudan var før jul på et kurs Kirkens Nødhjelp arrangerte på Haydom i Tanzania sammen med Laerdal Global Health.

Målet var å bygge opp kompetansen til jordmødre i dette krigsutsatte landet. Sør-Sudan er det landet i verden med høyest mødredødelighet, og landet har i dag mindre enn én jordmor per 30 000 innbyggere. Kun 10 % av kvinnene i landet føder med kvalifisert hjelp til stede.

– Etter opplæringen på Haydom håper jeg å kunne redde enda flere liv og ikke minst jobbe mer med å fremme bruk av familieplanlegging for å redusere uønskede svangerskap og utrygge aborter i Sør-Sudan, sier Jacob, en av de som deltok på kurset. Nå skal han tilbake og bruke kunnskapen han har fått.

Tilbake