Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Utdannes i apper

Palestina

Utdannes i apper

Kirkens Nødhjelps partner i Palestina, LWF, har lenge hatt et utdanningsprogram for studenter i telekommunikasjon, men oppdaget at disse studentene hadde vanskeligheter med å få jobb.

Reparasjon av mobiler og annet utstyr er ikke lenger bra nok kompetanse i 2018, og skolen bestemte seg for å legge inn apputvikling og smartteknologi i læreplanen. Nå kan LWF tilby næringslivet elever med et moderne kunnskapsnivå. Sabine Issa startet på skolen i Ramallah da hun ble enke og alenemor som 22-åring. Hun gikk ut i 2016 og er nå i full jobb hos et forsikringsselskap.

Tilbake