Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2018

Vann til 50000

Zambia

Vann til 50000

Over 13 000 flyktninger fra Kongo har de siste månedene fått plass i Kenani transittsenter i Nchelenge District in Luapula, Zambia.

Man antar at 50 000 flyktninger kommer til å ende i denne leiren i løpet av 2018. Derfor har Kirkens Nødhjelp i Zambia gått inn i et partnerskap med regjeringen og flere organisasjoner, blant annet UNHCR og UNICEF, for å sikre flyktningene livsviktige nødvendigheter som trygt drikkevann og gode sanitærforhold. Behovet er prekært med stadig nyankomne flyktninger fra Kongo.

Tilbake