Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2019

Biter av bistand

Biter av bistand

Kirkens Nødhjelps tidligere generalsekretær Jappe Erichsen er aktuell med boken «Biter av bistand». Den er hans personlige bistandsfortelling og en fortelling om en organisasjon i vekst og endring.

– Mange har vist interesse for boka. Norges første bistandsminister i sin tid, Reidun Brusletten, berømmer at jeg har fått delt erfaringene nå, noe hun oppfordret meg til i sin tid da jeg sluttet som generalsekretær, sier Erichsen

– Hvorfor ble det bok nå?

bilde av forsiden på et bokomslag

– Jeg ønsket å formidle en leders erfaringer sett fra innsiden. En del saker må en leder streve med alene, og jeg forteller om dette. Det var til tider bratte læringskurver for en sjømannsprest. Og jeg ønsket å få belyst perioden da Kirkens Nødhjelp gikk fra å drive med ren nødhjelp til å bli en bistands- og utviklingsorganisasjon som gradvis jobbet sammen med og gjennom lokale partnere i sør, noe som ledet frem til et stadig større fokus på årsakene til fattigdom og urettferdighet. Arbeidet frem mot å forankre organisasjonen som en felleskirkelig organisasjon var viktig å få frem. Jeg ønsket ikke minst å formidle gleden over det sterke lagarbeidet i en organisasjon hvor medarbeiderskapet var helt unikt, sier Erichsen.

Ærlig skildring

Regionskoordinator i Kirken Nødhjelps, Gunnar Kartveit, sier det er sterkt av Jappe å dele ikke bare seire, men også usikkerhet og tap.

– Det er interessant hvor mye krefter som ble brukt på humanitær hjelp i krigen mellom Etiopia og Eritrea. Å lese om fredsdialoger, som var så nær ved å komme i mål, men likevel ikke. Disse erfaringene gir mot til å våge, selv om ikke alt går som en planlegger og håper. Mest av alt gir de ærlige innblikkene Jappe gir oss en ydmykhet overfor det vi arbeider med, sier Kartveit.

Bok og Media i Oslo selger boken, som er gitt ut på Nordkyn forlag.

Tilbake