Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2019

Gi et liv med vann

Fasteaksjonen 2019

Gi et liv med vann

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelps internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge – etter TV-aksjonen. Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag, fra 7.–9. april.

I årets aksjon har vi besøkt et av Kirkens Nødhjelps prosjekter i Somalia. Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir rent vann til over 25.000 i Puntland. Her er nomadebefolkningen særlig hardt rammet av klimaendringene, tørken har tatt fra dem livsgrunnlaget og tvunget stadig flere på flukt. Urent vann dreper flere enn krig: gi et liv med vann. Årets holdningsskapende kampanje krever at Norge kutter 53 % av sine klimautslipp innen 2030, for å nå 1,5 graders målet.

Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. I 2017 har vi, sammen med lokale partnere, sikret tilgang til rent vann for 2.811.000 mennesker. Ved å sikre tilgang til WASH-fasiliteter bidrar vi med å gi tilgang til grunnleggende rettigheter. For eksempel er det i hovedsak kvinner og jenter, gjerne i skolealder, som har ansvar for å hente vann til familien. Mange jenter dropper av denne grunn ut av skolen fordi de må gå i timesvis hver dag for å hente vann.

Vi vil gjerne ha med deg på vårens vakreste dugnad 7.–9. april. Hver vår i fasten går 40.000 ungdom, voksne og barn fra hus til hus for å gjøre en innsats for dem som trenger det aller mest. Fasteaksjonen går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid – men hovedfokuset er vann.

Hvordan kan jeg bidra?

  • Meld deg som bøssebærer i din lokale menighet
  • Gi ditt bidrag når bøssebærerne kommer på døra – enten rett i bøssen eller med Vipps
  • Gi en gave med Vipps: Gå inn på «Kjøp og betal» og send ditt bidrag på 2426
  • Gi en gave på SMS: Send kodeord VANN til 2426. Da gir du 200 kroner, som blir belastet telefonregningen din.

Urent vann dreper flere enn krig og konflikt, men dette er en kamp vi kan vinne! 1 av 9 har ikke tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi en person varig tilgang til rent vann. Sammen forandre – sammen for andre.

Tilbake

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned