Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2019

Klimafordrevne

Klimafordrevne

Klimafordrevne er folk som har blitt tvunget til å flytte som følge av klima- endringene.

Tilbake