Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2019

Lokalaviser viktige for fasteaksjonen

Fasteaksjonen 2019

Lokalaviser viktige for fasteaksjonen

Lokalaviser landet over er flinke til å skrive om Fasteaksjonen. Lokale konfirmanter løftes frem, og leserne varsles om at nå skal man banke på dører. I Vest-Telemark blad går man enda lenger for en god sak.

I Kviteseid finnes redaksjonslokalene til en liten avis som kommer ut et par ganger i uken i et opplag på rundt 5000. Her er det lokalt fokus på hver eneste side. Her har et tett samarbeid mellom prostdiakonen og redaktøren gitt Fasteaksjonen et spesielt fokus i mer enn 30 år.

– Min forløper gikk til den daværende redaktøren og sa at diakonien måtte ut. Det fikk de til, og vi har ført tradisjonen videre, sier prostdiakon Eilev Erikstein.

– Vi skjønte jo at dette var godt lokalstoff. Det samme er Fasteaksjonen, som viser at vi er en avis som også bryr oss om det som skjer utenfor – samtidig som at det er lokalt forankret, sier redaktør Øystein Øygaarden.

Egen spalte

Prostdiakon Erikstein har en egen spalte hver uke der han løfter opp enkeltpersoner, og prøver å vise en diakoni som prøver å utfordre til å bety noe for andre. De små enkétene er godt likt.

– Diakonien står støtt i bladet vårt. Den favner bredere og har mer hverdagslige temaer enn hva en preken ville ha hatt, sier Øygaarden.

Fredag før Fasteaksjonen kommer Eilev innom avisa med stoff om årets Fasteaksjon. Han får tre sider til rådighet – sider han bruker så godt han kan.

– Det er mange gode aksjoner å støtte, og vi er i utgangspunktet restriktive, men med Fasteaksjonen har vi funnet en god måte å gjøre det på. Vi hadde ikke brukt tre sider om ikke dette hadde vært interessant for Vest-Telemark.

– Fasteaksjonen er der konfirmantene lærer om diakoni. Da lærer de at det jo ikke er tanken som teller. Når folk har det vondt, teller tanken ingenting. Vi er blitt så redde for gjerningskristendommen, men det er jo litt fint med dem som er drevet av litt nevrotisk godhet, sier Eilev.

– Har du noen tips til andre som gjerne vil ha inn Fasteaksjonsstoff i sin lokalavis?

– Jo mer ferdig man lager stoffet, jo bedre. Ikke send tusen ting. Gjør det mest mulig enkelt både når det gjelder tekst og bilde, slik at det blir mindre arbeid for redaksjonen. Kort og presist og ikke for langt er bra; husk at vi har en travel hverdag. Og så er jo personlig kontakt kjempeviktig. Eilev er her rett som det er for å slå av en prat, sier Øygaarden.

Tilbake