Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2019

Ønsker å ta bærekraftsmålene på alvor

Changemaker

Ønsker å ta bærekraftsmålene på alvor

Hvordan jobber de forskjellige partiene for å oppnå målene, og hvor mye vektlegges de i norsk politikk?

I Granavolden-plattformen står det at «regjeringen anser FNs bærekraftmål som sentrale for å løse våre globale utfordringer». På tross av dette mangler Norge en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå målene innen 2030.

Ungdomspolitikere er enige med Changemaker i at det er problematisk at Norge mangler en konkret handlingsplan for å nå klimamålene.

Det var på en debatt om FNs bærekraftmål som Changemaker arrangerte i Bergen i februar at ungdomspartiene tok til orde for å øke innsatsen for bærekraftig utvikling. Nå er det på tide at moderpartiene gjør det samme!

FNs bærekraftmål består av 17 ambisiøse mål for å utrydde fattigdom og sult, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. Ungdomspolitikere fra KrFU, Sosialistisk ungdom, Grønn ungdom, AUF og Unge Venstre deltok i debatten. Mia Bratlie, kommunikasjonsansvarlig i Changemaker Bergen Student, opplevde debatten som bra og lærerik.

– Veldig gøy at så mange ungdomspartier var representert, men det hadde nok blitt enda mer debatt hvis det hadde vært representanter fra Unge Høyre eller FpU også. Det var bra å høre at politikerne har lyst å ta bærekraftmålene på alvor.

Representanten fra AUF kunne fortelle at Arbeiderpartiet i Bergen har laget et budsjett på bakgrunn av bærekraftmålene. Det ble også snakk om klima, og Grønn Ungdom kom med kritikk av den nye regjeringsplattformen, som de mener ikke har prioritert klima i det hele tatt.

Det ble også nevnt at det bør utarbeides bedre tog på strekningen Oslo–Bergen, slik at antall flyavganger på denne strekningen kan reduseres.

Tilbake