Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2019

Prøv og prøv igjen

Prøv og prøv igjen

Inger Johanne Frogh har bare to tips for å få faste-
aksjonsstoff inn i lokalavisen. Prøv og prøv igjen!

Menigheten i Kongsberg har vært flink til å få saker rundt Fasteaksjonen inn i lokalavisa. Det hjelper, for da vet folk hvorfor konfirmanter banker på dører og ber om penger. Frogh har til og med erfaring som tilsier at det hjelper på resultatet. Publisitet gir rett og slett penger i bøssa!

– Vi er jo travelt opptatt, vi også, men vi har brukt pressemeldinger og artikler som ligger på fasteaksjonen.no, tilpasset det til lokale forhold og brukt bilder av egne konfirmanter. Dette stoffet som allerede ligger klart, har vært gull verdt for oss. Vi har også vært flinke til å melde inn etterpå hvor mye som faktisk ble samlet inn, sa Frogh på årets inspirasjonssamling.

– Og har ikke avisen tid til å sende noen på et arrangement vi har i forkant, så skriver vi noe selv og sender inn et bilde. Ofte tar de saken inn i avisen, la hun til.

Velg ut en presseansvarlig

For å koordinere både arbeidet og maset mener Frogh at menighetene bør ha en person som er dedikert til dette arbeidet. Det beste er om personen har kontakter i lokalavisen, eller opparbeider det etter hvert. Det er alltid lettere å snakke med noen man har møtt ansikt til ansikt. Men det aller beste rådet Frogh har, er å ikke gi opp.

– Det er jo ikke slik at alt kommer inn alltid. Men det er bare å gjøre et forsøk til. Og så ett til. Og husk: Alt er bedre enn ingenting. En notis er ikke et nederlag!

Tilbake