Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2019

Vi har sviktet

Vi har sviktet

– Det er steder i bibelen som gir meg frysninger når jeg sammenlikner med dagens situasjon. Skaperverket snakker til oss gjennom flom og tørke. Vi har sviktet vårt forvalteransvar.

Vi er på inspirasjonssamling sammen med 130 ansatte i Kirkens Nødhjelp og frivillige i norske menigheter. Tilsynsprest i Metodistkirken, Knut Refsdal, har funnet frem til bibeltekster til ettertanke. Hosea 4.3: «Derfor skal landet sørge, og alle som bor der, skal tæres bort, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes.»

– Budskapet i bibelen er fra første mosebok at hele skaperverket er uløselig knyttet sammen. Fordi Gud har skapt det, er det godt – også før mennesket ble skapt. Vi ble skapt sist – naturen har en selvstendig relasjon til Gud. Skaperverkets dypeste hensikt er noe mye mer enn å være et verktøy for mennesket, sa Refsdal.

Tilbake til helheten

Årets politiske budskap i Fasteaksjonen er at vi må kutte mye mer av våre utslipp om vi skal klare å nå klimamålene. Refsdal mener det er det dualistiske menneskesynet som er årsaken til at også kristne må minnes om at naturen også teologisk har en selvstendig verdi.

– Tradisjonelt er det sjelen som har stått i et forhold til Gud, og at mennesket står over skaperverket. Dermed handler det mest om sjelen, og om at både vår egen kropp og skaperverket ellers har en sekundær verdi. Nettopp derfor er det så viktig at vi søker tilbake til bibelens helhetlige syn, sa Refsdal.

Forvalteransvar

Refsdal mener at vi er vevd sammen i en dyp relasjon med alt annet liv, og at vi har et forvalteransvar etter skaperens intensjoner og verdier.

– Råderett innebærer omsorg. Bibelens syndsbegrep må utvides til å inkludere vårt forhold til skaperverket, både når det gjelder ødeleggelse og fremmedgjøring. Mennesket er blitt skaperverkets fiende. Da går det an å snakke om synd. Snakker vi ikke om dette, så reduserer vi den kristne tro til et forhold mellom individet og Gud, sa Refsdal på årets inspirasjonssamling.

Tilbake