Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2020

Gresshoppeinvasjon

Gresshoppeinvasjon

I vår har Etiopia, Somalia, Sør-Sudan og Kenya opplevd gresshoppesvermer av bibelske proporsjoner i tillegg til koronapandemi. Småbønder har fått avlingen sin spist opp på få døgn.

– På tre dager spiser de opp både blader, stilk og frø, så hele avlingen ødelegges. Småbøndene overvåker avlingene sine, og oppdager de at gresshoppene har slått seg ned, kaller de inn venner og slektninger for å skremme bort innsektene med pinner, røyk og høye lyder, sier Yilikal Shiferaw.

Kirkens Nødhjelp er i gang med tiltak for å hjelpe småbønder som rammes av gresshopper i Somalia og Etiopia.

BESKRIVES I BIBELEN

Gresshoppen er det insektet som nevnes flest ganger i bibelen, ikke uten grunn. Særlig Mosebøkene beskriver hvordan gresshoppesvermene kommer inn fra øst og ødelegger avlinger. Gresshoppene blir til og med beskrevet som Egypts åttende landeplage. Svermene beskrives for å forklare uår, men er også varsler på hva som kan komme dersom man vekker Guds vrede, som i femte Mosebok: «Mye korn skal du så i åkeren, men lite får du høste inn, for gresshoppene eter det opp».
– Noen etiopiere diskuterer hvorvidt svermene er så store på grunn av klimaendringer, men de fleste tror det er Guds straffedom, sier Yilikal Shiferaw, som er den etiopisk-ortodokse kirkens øverste humanitære sjef.

FØRST TØRKE, SÅ GRESSHOPPER

Mens noen områder i Etiopia har klart seg bra, har andre blitt rammet av tørken i fjor og gresshopper i år. 8,5 millioner mennesker trenger matvarehjelp i løpet av et «normalår», og disse er spesielt sårbare for oppspiste avlinger. Gjennom Kirkens Nødhjelps partner, den etiopisk-ortodokse kirken, hjelpes titusenvis av småbønder med praktisk hjelp for å øke produksjonen og produktiviteten.

Blant annet får de opplæring, frø som passer til klimaet, et vanningssystem som ikke er like avhengig av regntilførsel, og bedre tilgang til markedet.

– 85 % av etiopiere bor på små gårder, og er avhengig av sine egne avlinger. Vi følger med på situasjonen og vil komme inn med nødhjelp i form av mat når regjeringen ber oss om det. Jeg er spesielt bekymret for de som i fjor flyktet fra tørken, og som nå igjen kan bli rammet av sult, sier Shiferaw.

Kirkens Nødhjelps landdirektør i Etiopia, Eivind Aalborg, forteller at rundt 6 millioner sårbare mennesker fått ørkengresshopper som et tilleggsproblem – og av disse er det ca. én million som har behov for akutt matvarehjelp.

– Det har vært regn i mars og dermed yngling av nye gresshopper. Disse vil være i aktivitet igjen i juni-august, som jo er den viktige sesongen for produksjon av mat her i Etiopia. Hvis denne avlingen blir spist opp, vil det føre til store problemer og matmangel for mange mennesker, sier Aalborg.

I Somalia setter Kirkens Nødhjelp nå inn ekstra matvarehjelp til småbønder rammet av gresshopper sammen med Verdens Matvareprogram.

Tekst: Aina Johnsen Rønning
Foto: Dai Kurokawa/NTB

Tilbake