Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2020

Korona i tørkerammede Sudan

Korona i tørkerammede Sudan

Kirkens Nødhjelp er i gang med koronarespons i Sudan i samarbeid med myndigheter og partnere.

Sudan preges av stor fattigdom og svært dårlig infrastruktur, og Kirkens Nødhjelp har i mange år bidratt til å øke tilgangen til rent vann og sanitære tjenester. Landet er også hardt rammet av tørke og klimaendringer, noe som har gjort tilgangen til rent vann enda mer vanskelig. Nå oppskaleres innsatsen for å bidra til at flere får tilgang til rent vann og sanitære tjenester, som er avgjørende viktig for å håndtere koronapandemien. Kirkens Nødhjelp leverer vaskestasjoner, med rent vann og såpe, på helsestasjoner, i flyktningleire, til spesielt sårbare familier og ellers i områder hvor folk samles. Kirkens Nødhjelp bidrar også til hygieneopplæring, og mange tusen har nå fått riktig opplæring I hvordan man hindrer at koronaviruset sprer seg.

I 14 av de totalt 18 statene i Sudan er det nå påvist smitte, og Khartoum er hardest rammet. Tilgangen på tester er dårlig, så man vet ikke hvor utbredt smitten er i befolkningen. – Landet et nå fullstendig nedstengt, motorveiene og flyplassene er stengt, hovedstadsinnbyggerne har portforbud etter klokken 13.00, og det er begrenset hvor de kan gå og hvor mange man kan være samlet. Heldigvis får fly med humanitære hjelpesendinger landingstillatelse, sier Barry Greville Eyres.

Kirkens Nødhjelp i Sudan samarbeider med myndighetene om å forebygge koronautbrudd. 7 helsestasjoner har fått beskyttelsesutstyr, og vi trener opp helsepersonell i hvordan de skal beskytte seg mot å bli smittet. Masker og hansker er
delt ut på klinikkene. Tiltak er også satt i gang for å hindre at folk står for tett inne på klinikkene eller ved matutdeling, og man har desinfisert markeder og offentlige områder.

- Det er viktig å tenke helhetlig og la virusbekjempelse også bli en del av det andre arbeidet vi gjør, for eksempel i arbeidet mot kjønnsbasert vold. Vi håper at vår strategi blir en del av myndighetenes kollektive respons, sammen med de andre frivillige organisasjonene, sier Eyres, som jobber for Kirkens Nødhjelp i Sudan.

20191213_085614.jpg

Denne vannstasjonen, som er bygget av Kirkens Nødhjelp og lokale partnere, er drevet av solenergi.

20191213_085855.jpg

Tilgang til rent vann i landsbyene er helt nødvendig for å kunne håndtere en pandemi som korona.

20190721_125303.jpg

Sammen med partnere bidrar Kirkens Nødhjelp til hygieneopplæring gjennom teater.

Tekst: Aina Johnsen Rønning
Foto: Barry Greville-Eyres

Tilbake