Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2020

Renser overflatevann

Renser overflatevann

I nødhjelpssituasjoner gjelder det å handle raskt for å gi mennesker tilgang til rent vann, og overflatevann kan enkelt bli drikkevann i en tretrinnsprosess.

Når behovet er langsiktig, satser man på grunnvannet, som i utgangspunktet er renere enn overflatevannet. Har man ikke tid til å bore brønner, kan vann renses og klores ved hjelp av enkle tanker.

Flyktninger i Gumuruk, Sør-Sudan, drar nytte av denne tradisjonelle måten å rense vann på. Nødhjelpskoordinator i Sør-Sudan, Raphael Wamae, viser hvor skittent vannet fra elva er før man starter prosessen. – Vi pumper skittent vann fra elva til en tank som starter vannrensingsprosessen. Her renser vi vannet, og når det er

blitt renere, sender vi vannet inn i en ny tank, der rensesprosessen fortsetter. Så sender vi det til en putetank, der vannet tilføres klorin, noe som gjør vannet enda tryggere. Herfra sendes vannet inn i pumpene, der lokalbefolkningen henter vann, sier Warmae og peker mot pumpen der kvinnene henter vann som er vesentlig renere enn vannet som kom inn i den første tanken. – En slik type renseprosess er svært viktig i områder som Gumuruk, der befolkningen er svært takknemlig for å få tilgang til rent vann raskt, sier vannrådgiver i Kirkens Nødhjelp Michele Vecchi. 

vannpost1.jpg

Tekst: Aina Johnsen Rønning
Foto: Håvard Bjelland

Tilbake