Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2020

Solceller sikrer pumpene

Solceller sikrer pumpene

I Nigeria har flere hundre tusen mennesker måttet flykte på grunn av trusler fra Boko Haram. Noen har flyktet til områder det er vanskelig å nå, som i Borno. Det gir vanningeniørene ekstra utfordringer.

– Vi installerer derfor solcellepaneler som gir strøm til pumpene. Dermed må vi sjeldnere ut til pumpene, og vi slipper å bruke diesel, sier William Mondeh.

KOSTNADSEFFEKTIVT

På sikt er det billigere å drifte de solcelle- drevne pumpene, noe som også kommer flyktningene til gode. – Normalt må flyktningene betale for diesel til aggregatene, noe de slipper med de solcelledrevne pumpene. Dette er mennesker som har veldig lite penger, så de setter pris på å slippe å betale for vannet. Systemet er også mer bærekraftig, det er miljøvennlig og krever mindre vedlikehold, sier Mondeh.

ENKELT VEDLIKEHOLD

En av grunnene til at de solcelledrevne pumpene varer lenger enn de som går på aggregater, er at vedlikeholdet er enkelt – man trenger ikke høyt utdannede ingeniører, forklarer Mondeh. – Nå er solcelleteknologien blitt så bra at pumpene fungerer, selv om det ikke er så mye sol. Siden det er farlig å transportere brennstoff i disse områdene, er prisene høye. Ikke minst er det mer miljøvennlig å satse på solenergi, noe vi i Kirkens Nødhjelp i Nigeria er opptatt av. Vi vil jo gjerne være med på å nå bærekraftsmålene, sier Mondeh.

FORNØYDE BRUKERE

Mondeh har snakket med flere som henter vann fra de solcelledrevne pumpene. Zainabu Haruna, flyktning i Damara, sier at hun tidligere bare kunne hente to jerrykanner med vann om gangen på grunn av det daglige vedlikeholdet av generatoren. – Nå, etter at pumpen er blitt solcelle- dreven, kan jeg hente hele fem jerry- kanner med vann, sier hun fornøyd. Yagana, en flyktning i Umbaza, sier at den nærmeste brønnen var nede i fire måneder i påvente av vedlikehold. – Da måtte vi gå to kilometer og vente i 2–3 timer før det ble vår tur. Vi måtte også betale for vannet, noe som var en stor utfordring for oss. Nå er den nærmeste brønnen rehabilitert med et solcelle- panel, og vi kan nyte godt av gratis vann nær oss, sier hun takknemlig.

Tekst: Aina Johnsen Rønning
Foto: NCA Nigeria 

Tilbake