Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2020

Takk for dugnaden

Leder:

Takk for dugnaden

Aldri før har det vært tydeligere hvor viktig det er å leve i et velferdssamfunn som Norge. Med en velfungerende helsetjeneste. Med en regjering og et Storting som åpner opp pengesekken slik at samfunnet kan leve med strenge smitteverntiltak.

Med et folk som har så stor tillit at de lukker seg inne så lenge statsministeren ber oss om å gjøre dette som en dugnad. Mens hjerteskjærende bilder når oss fra andre land. Fra Spania der stolte sykepleiere gråter av fortvilelse etter en utmattende vakt. Fra USA der pårørende til fattige pasienter forteller at de går fra sykehus til sykehus uten å bli testet. Fra Afrikas byer der dagarbeidere ikke kan forvente seg mat de neste dagene. Vi er blant de best stilte, selv om situasjonen er vanskelig for mange også her i landet.

Det jobbes nå på spreng med å fremskaffe en vaksine mot covid-19-viruset. Like viktig er det å sikre et internasjonalt samarbeid som gjør at også verdens fattige får vaksine. Historien har lært oss at de ofte havner bakerst i køen. Fram til vaksine kommer, er det èn ting å gjøre – forebyggende arbeid. Gi tilgang på rent vann og såpe, og gi hygieneopplæring. Hele Norge har nå lært seg å vaske hendene riktig – slik vi har lært flyktninger, barn og andre i årevis. Nå trapper vi opp dette arbeidet i et 20-talls land og legger til de andre koronareglene vi har fått føle på kroppen – hold avstand og ikke berør fremmede. Vi har også et særlig fokus på jenters og kvinners situasjon. Vi vet at humanitære kriser øker vold og overgrep mot kvinner.

Årets Fasteaksjon innbrakte mer enn 24 millioner kroner til vårt arbeid, om lag ti millioner mindre enn i fjor. De 40 000 konfirmantene kunne ikke gå dør til dør denne gangen. Fantasien var likevel stor. Konfirmanter løp opp trapper med sponsorer i ryggen, korister sang fra hvert sitt hjemmekontor, organister inviterte til ønskekonsert og mange tusener digitale bøssebærere sendte meldinger til venner og kjente og ba om penger til vårt arbeid. Dette viser hvor viktig det er at det er menighetene som «eier» oss – vi kan bare gjøre en jobb der ute om vi har giverne i ryggen. Takk for dugnaden! Og takk til alle som fortsetter å gi. Vi håper å ta igjen det tapte. Behovene er blitt større, ikke mindre med koronakrisen.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake