Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2023

Vi lever i en tid hvor vi trenger mot

Andakt

Vi lever i en tid hvor vi trenger mot

«Fred være med dere», sa han. Jesus. Vennene hans satt bak lukkede dører og var redde. Redde for å bli tatt, de også. Deres beste venn og læremester hadde blitt tatt til fange, dømt uten rettergang og korsfestet. Så hadde han oppstått fra de døde og vist seg for dem. Men det spørs nok om det i samfunnet ellers den gangen – et samfunn som var okkupert av romerne – gikk rykter om gravrøveri. De var konstant redde.

Tekst: Siv E. Bonde, seksjonsleder for nettverk i Kirkens Nødhjelp.

De ble glade da de så han, og han sa videre: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere. Så pustet han på dem og sa: Ta imot Den hellige ånd!»

Da pinsedagen kom og de var samlet, kom det en kraftig vind og fylte huset der de satt – tunger som av ild ble synlige over hodene deres, og plutselig var de språkkyndige, underviste på språk de ikke kunne, og hadde mot til tusen.

Det ble starten på den første kirke. Vi kaller det kirkens fødselsdag – den første pinse.

De fikk mot.

I Kirkens Nødhjelps arbeid trenger vi mye mot og klokskap til å utfordre de som har makt og myndighet. Da er det godt å ha kirkene i ryggen.

Sammen skal vi fremme skaperverkets egenverdi, ukrenkelig menneskeverd og global rettferdighet i en verden som er grenseløst urettferdig. En verden som rammes av grådighet, klimaendringer, krig og utnytting. Vi skal fremme inkluderende fellesskap og nestekjærlighet.

Vi trenger å stå sammen i arbeidet for og sammen med sivilbefolkningen i Sudan. I Somalia. I Syria. I Libanon. I Palestina. I Afghanistan. I Pakistan. I DR Kongo. I Malawi. I Mali. I Nigeria. I Angola. I Etiopia. I Sør-Sudan. I Sørlige Afrika. I Tanzania. I Zambia. I Øst-Afrika. I Guatemala. I Haiti. I Irak.

Vi trenger å fokusere på håpstegnene, selv om klumpen i halsen kjennes godt når jeg tenker på situasjonen i mange av disse landene akkurat nå. Håpstegnene er mange, og når dette bladet er ute, har vi klar rapporten over alt vi har fått utrettet sammen det siste året.

I skrivende stund gleder jeg meg til å dele ut Verdens beste nyheter sammen med Changemaker og Redd Barna 11. mai. Klart vi kan forandre verden, sier stadig Changemaker, vår kjære ungdomsorganisasjon, med akkurat det motet som skal til.

I slutten av mars tok menigheter over hele landet, med ungdommene sine i spissen, mot til seg og banket på fremmede dører for en god sak eller utfordret lokalsamfunnet på andre måter for å samle inn penger til arbeidet for en rettferdig verden. Fasteaksjonen er hvert år et stort håpstegn i seg selv, som gjør det mulig å skalere opp arbeidet vi gjør sammen i denne krevende verden.

Vi ber velsignelsen vi har fått fra Kirkenes Verdensråd, via Danske Kirkers Råd:
Gå med den styrken du har
Gå enkelt, lett og med varhet på utkikk etter kjærligheten
Og må Guds Ånd gå med deg.

Velsignet pinse!

Tilbake