Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2023

Mange av de ansatte er selv på flukt

Ukraina

Mange av de ansatte er selv på flukt

De humanitære behovene i Ukraina er enorme etter over ett år med krig.
– Folk har opplevd så mye usikkerhet. Mange har mistet folk de er glad i, hjemmene sine og følelsen av trygghet, forteller Danielle Preiss.

TEKST: Kristine Eid. FOTO: Håvard Bjelland.

24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina. Mer enn åtte millioner mennesker har flyktet fra landet siden da, og nesten 18 millioner trenger nødhjelp og beskyttelse, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

– For mange mennesker som er rammet av krigen, er det helt usikkert hva framtiden vil bringe. De vet ikke om de skal reise hjem til Ukraina eller starte et nytt liv i et annet land. Også de som er internt fordrevet i Ukraina, ønsker å reise hjem, men er usikre på om de har et hjem å flytte tilbake til, forteller Danielle Preiss, som jobber i utenlandsavdelingen i Kirkens Nødhjelp.

– Men selv om det er mye usikkerhet, er det også en overveldende følelse av solidaritet blant folket, som er veldig rørende. Du føler det rundt deg. Alle går igjennom det samme og støtter hverandre, til tross for den forferdelige situasjonen de står i, sier Preiss.

Hun har nylig vært i Ukraina for å hjelpe partnerne Kirkens Nødhjelp samarbeider med.

– Jeg besøkte blant annet et av sentrene for internt fordrevne flyktninger i Kharkiv, som vi har vært med på å støtte. Ødeleggelsene i denne byen var enorme, og mange av flyktningene fortalte at de hadde mistet alt de før eide. Mange var eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser, forteller Preiss.

Preiss jobber blant annet med koordinering av arbeidet i Ukraina, Romania og Moldova. Kirkens Nødhjelp jobber med partnere gjennom den internasjonale humanitære alliansen ACT Alliance.

Våre to hovedpartnere er Swiss Church Aid (HEKS) og danske Folkekirkens Nødhjælp (DCA).

– Mine oppgaver er å jobbe sammen med partnere for å sikre at arbeidet vårt gjennomføres på en så god måte som mulig. Jeg jobber med våre tekniske eksperter for å utvikle programmene våre, spesielt programmet for å gi støtte til mennesker som er blitt utsatt for kjønnsbasert vold og programmet for helse og psykososial støtte, sier Preiss.

ANSATTE ER SELV PÅ FLUKT

Preiss forteller at det som har gjort størst inntrykk på henne, var å møte partnernes ansatte som kommer fra de konfliktrammede områdene i Ukraina.

– Mange av de ansatte er selv på flukt i sitt eget land. De har mistet hjemmene sine og har slektninger som har måttet flykte til andre land. Likevel prioriterer de å hjelpe andre mennesker som er i verre situasjoner enn dem selv, sier Preiss.

Det er nå store behov for kontantutdelinger, slik at folk kan kjøpe tingene de trenger og ønsker å prioritere. I store deler av Ukraina er butikkene fortsatt åpne, slik at folk selv kan kjøpe mat, vann, medisiner og andre ting de trenger – men mange har mistet jobbene sine som følge av krigen og har ikke lenger inntekt. I tillegg er mange blitt traumatiserte.

– Behovene for mental og psykososial hjelp er derfor store og vil mest sannsynlig være der i mange tiår framover. I tillegg er det store behov for hjelp for mennesker som har blitt utsatt for kjønnsbasert vold, sier Preiss.

DETTE GJØR KIRKENS NØDHJELP

Siden starten av krigen har Kirkens Nødhjelp hatt respons i Ukraina og nabolandene. Gjennom ACT Alliance har vi flere ulike aktiviteter på bakken i Ukraina og Romania. Vi vil også starte opp arbeidet vårt i Moldova. Blant annet har vi støttet flyktningmottak i flere av grenseområdene, hvor flyktninger får husly, mat, vann, hygieneartikler, førstehjelpsutstyr, medisiner og annen hjelp.

Vi gir hjelp og psykososial støtte til mennesker som har fått traumer, eller har blitt utsatt for eller risikerer å bli utsatt for kjønnsbasert vold.

I vinter har vi og vår partner HEKS delt ut varme klær, soveposer og sanitær- og hygieneutstyr i Kharkiv og Donetsk. Vi starter også forberedelser for neste vinter med å støtte reparasjon av oppvarmingssystemer i mindre byer og i kollektive sentre. I tillegg er vi i gang med å reparere viktig infrastruktur som vannpumper og vannrensesystemer.

ET STERKT FELLESSKAP

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, forteller at det viktigste i Ukraina og nabolandene framover blir å opprettholde hjelpen og den humanitære innsatsen.

– Det viktigste den nærmeste tiden blir å møte de store humanitære behovene. Etter hvert vil gjenoppbygging bli en stadig viktigere del av arbeidet. Vi har bidratt med hjelp siden krigen begynte, og vi er forberedt på at dette blir en langvarig innsats for Kirkens Nødhjelp, sier Høybråten.

Tilbake