Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2023

Å styrke kvinner styrker hele familien

Etiopia

Å styrke kvinner styrker hele familien

Misrach Anjole er mor til fire og bestemor til syv. Hun forsørger hele storfamilien samtidig som hun gjør en viktig jobb for miljøet.

TEKST OG FOTO: Kedija Sefa.

Misrach Anjole er medlem av en småskalabedrift som samler inn resirkulerbart avfall i Hawassa i Etiopia. Bedriften er organisert som et kooperativ gjennom prosjektet «Waste for Value», som drives sammen med den etiopiske organisasjonen Tamra for Social Development.

STARTKAPITAL OG UTSTYR

Tidligere tjente Misrach penger på å vaske klær for andre, men arbeidsmengden og inntekten var ujevn, og det var utfordrende å få endene til å møtes. I slutten av 2021 ble hun med i Waste for Value-kooperativet.

– I tillegg til opplæring i trygg innsamling og håndtering av plast- og papiravfall fikk vi arbeidslokaler, startkapital og personlig verneutstyr for å utføre arbeidet inkludert en liten trehjuls lastebil for å transportere avfallet til sortering og salg, forteller Misrach.

Etter å ha blitt med i prosjektet har hun opplevd en økende bevissthet i lokalsamfunnet om hvordan man kaster plastavfall. Misrach forteller også at inntekten fra arbeidet har gitt kvinnene i foretaket bedre levevilkår enn tidligere.

Selv har hun nå som mål å kunne ferdigstille byggingen av sitt nye hjem, et arbeid som nylig ble startet.

VIL SKAPE FLERE ARBEIDSPLASSER

– Vi håper at vi i fremtiden kan utvide effekten av bedriften og skape jobbmuligheter for flere arbeidsledige, sier Misrach, som også er sekretær i organisasjonen for kooperativene.

Siden november 2021 har tre kooperativer blitt etablert i byene Hawassa, Shashemene og Arsi Negele. De har til sammen 60 medlemmer.

I perioden mai 2022 til januar 2023 samlet de til sammen over 96 000 kilo plastavfall og 54 000 kilo papiravfall. Dette gav en inntekt på nesten 1,5 millioner etiopiske birr, noe som tilsvarer rundt 290 000 norske kroner. Prosjektet er støttet av Kavlifondet, og den norske emballasjeprodusenten Bewi er også med

Tilbake