Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2023

Dagfinn Høybråten om deleglede

Leder

Deleglede

Noe av det første vi lærer barna våre, er å dele.Deling er viktig for å bygge fellesskap, empati og takknemlighet. Ved å velge å dele viser vi at vi ønsker å være en del av noe større – at vi vil hjelpe hverandre.

Det første barna våre lærer å dele på, er gjerne lørdagsgodt og favorittleker – og det kan være vanskelig nok. I det større bildet kan vi snakke om å dele på verdens ressurser og å la dem komme fellesskapet til gode.

Endeløs luksus og desperat fattigdom eksisterer i dag side om side mange steder i verden. Som i Angola, der landets oljerikdom har tilfalt de privilegerte få, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom og sliter med å få endene til å møtes.

Hvert år forsvinner hundrevis av milliarder av dollar i skattetriksing. Disse milliardene kunne vært brukt til å utjevne forskjeller og bedre liv, men går heller til å berike selskapstopper som allerede har mer enn nok å dele av.

Det er ikke bare godene vi skal dele på. I Bibelen nevnes medfølelse hundrevis av ganger. Medfølelse, slik det forstås i Bibelen, er mer enn bare å synes synd på noen. Medfølelse er å dele andres smerte og lidelse og å arbeide aktivt for å hjelpe dem.

Vi skal også dele lyspunkter, som lille Alefa i Malawi, som har fått en ny fremtid takket være rent vann. Som Gracewell, som etter flere års kamp har fått erstatning for ulykken han ble utsatt for på jobb i utrygge gruver. Og de politiske seirene som tar oss ett skritt nærmere en rettferdig verden.

Vi har nylig lagt bak oss nok en fasteaksjon, der titusener av frivillige har delt av sin tid, sitt engasjement og sin kjærlighet for å bidra til at mennesker i nød får hjelp. Den givergleden – og delegleden – vi ser under aksjonen, fortsetter å varme hvert eneste år.

Noe av det første vi lærer barna våre, er å dele, og i Kirkens Nødhjelp har vi aldri sluppet tanken om å dele med dem som trenger det mest.

Takk for at du deler!

Tilbake