Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2023

Reisebrev fra Cape Town: Mennesker før profitt!

Sør-Afrika

Reisebrev fra Cape Town: Mennesker før profitt!

Jeg har mang en demonstrasjon bak meg. Jeg har gått i tog mot atomvåpen, for arbeiderrettigheter og for å hedre nobelprisvinnere. Men få markeringer kan måle seg med den jeg var med på i Sør-Afrika i vår, hvor aktivister og religiøse aktører samlet seg utenfor verdens største gruvekonferanse.

TEKST OG FOTO: Silje Ander.

Silje Ander jobber som rådgiver for Kirkens Nødhjelps ulikhetsprogram. Hun begynte i Kirkens Nødhjelp i 2005 og har jobbet med politiske kampanjer både i ungdomsorganisasjonen Changemaker og på Kirkens Nødhjelps kontor i Sør-Afrika.

 

Å jobbe i Kirkens Nødhjelp kan noen ganger dreie seg mye om å sitte foran en dataskjerm og lese rapporter, kontrollere resultater og skrive søknader. Men av og til byttes kontorjobben ut med å være sammen med dem vi støtter: de som kjemper for menneskerettigheter og rettferdighet.

Under demonstrasjonen i Cape Town ble slagordene skrevet på plakater mens folkemengden danset og sang «Maximum support!» så alle forbipasserende fikk det med seg.

MENNESKER FØR PROFITT

Demonstrasjonen var en del av konferansen Alternative Mining Indaba. Dette er en konferanse Kirkens Nødhjelp og partnere startet for nesten femten år siden, som et alternativ til verdens største gruvekonferanse, som holdes i Cape Town hvert år i februar. På Investing in African Mining Indaba samles mange tusen investorer for å diskutere hvordan de kan tjene enda mer penger på Afrikas naturressurser. Inngangsbilletten koster over ti tusen kroner, så de som opplever de negative konsekvensene av den samme gruveindustrien

– de som tvangsflyttes, blir syke og mister jobbene sine – har ikke mulighet til å delta for å bli hørt.

Men nå, ved hjelp av Kirkens Nødhjelps støtte gjennom snart femten år, er det umulig for gruveselskaper, presidenter og investorer på «businesskonferansen» å ignorere den tydelige beskjeden fra grasrota: Mennesker før profitt!

IMG_4852.jpg
Til venstre: Mandla Hadebe, fungerende leder for Economic Justice Network i det regionale kirkerådet i sørlige Afrika. Til høyre: Fr. Emmanuel Chikoya, generalsekretær i kirkerådet i Zambia.

AFRIKAS RIKDOM BERIKER FÅ

For profitt i gruvesektoren er det i massevis. Det afrikanske kontinentet er rikt på mineraler og metaller som verden tørster etter. Under bakken, der fattige lokalsamfunn sliter med å få endene til å møtes, finnes det bokstavelig talt en gullgruve. Førti prosent av verdens gull og verdens største forekomster av platina, kobolt og uranium er å finne i afrikansk jord.

Slike naturressurser brukes i alt fra elbiler til mobiltelefoner, solecellepaneler og datamaskiner, men når mineralene utvinnes, er det ikke lokalsamfunnet som tjener på det. Det er heller internasjonale gruveselskaper som sitter igjen med milliardoverskudd.

SKATT SOM LØSNING

I Cape Town ble plakatene pakket sammen og sangen erstattet med diskusjon. Dagen etter demonstrasjonen samlet sju av Kirkens Nødhjelps Afrika-kontorer partnerorganisasjoner fra hele regionen for å legge strategier. Før jul vedtok nemlig FN en resolusjon som kan være en del av løsningen på at penger forsvinner ut av fattige land på grunn av skattetriksing.

Hvert år forsvinner minst 84 milliarder dollar fra det afrikanske kontinentet på grunn av ulovlig kapitalflyt, og gruvesektoren står sannsynligvis for omtrent halvparten av dette. Dagens skattesystem er fullt av muligheter til å sno seg unna skatt i landene der verdiene skapes, og opp mot 40 prosent av multinasjonale selskapers overskudd er plassert i skatteparadiser. Det globale skattesystemet bestemmes i dag også bare av et fåtall land i OECD, hvor ingen afrikanske land er med.

Så hvordan kan vi sørge for at utvinningsindustrien ikke bare beriker selskapstoppene, men finansierer utvikling i fattige land? På møtet i Cape Town ble Kirkens Nødhjelps partnere enige: Vi vil kreve en skattekonvensjon i FN som vil gjøre skattetriksing vanskelig og sørge for at verdier som skapes i fattige land, kommer befolkningen i landet til gode.

Nå er det tilbake til kontorjobben for min del – med en tydelig påminnelse om hvorfor det vi jobber med, er så viktig, friskt i minnet. Mennesker før profitt!

Tilbake