Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2023

Kampen for et verdig liv

Sør-Afrika

Kampen for et verdig liv

I en kirke i Soweto er de samlet. Mødrene og bestemødrene som nekter å gi opp kampen for at barna deres skal få et verdig liv. – Karabi er min stolthet og glede. Han er verdt å kjempe for, forteller Onkgolotse Mthembu.

TEKST OG FOTO: Silje Ander.

Onkgolotse betyr frihet, og det er nettopp frihet hun ønsker for sønnen sin, Karabi. I likhet med mange andre barn i Snake Park i Soweto – et byområde sørvest for Johannesburg i Sør-Afrika – ble han født med funksjonsnedsettelser. De møter lite forståelse og tilpasninger fra skolen og lokalsamfunnet.

– Det ble umulig for meg å fortsette i jobben min. Det krever mye oppfølging å ha et barn med handikap, men arbeidsgiveren aksepterte ikke at jeg måtte følge sønnen min til behandling, sier Onkgolotse, som også forteller at Karabi blir mobbet på skolen.

– Han er like smart som alle andre, men det er for lite forståelse å få, både fra lærere og medelever, sier hun.

Den lokale kirka har blitt et viktig møtested for Onkgolotse. Her treffer hun foreldre og besteforeldre i samme situasjon, som kjemper for å finne løsninger på problemene de og barna møter. Her utveksler de erfaringer og støtter hverandre.

GIFTIG GRUVESTØV

Området Snake Park i Soweto ligger rett ved det som ser ut som store åser av tørr, hvit sand, men som egentlig er fjell med avfall fra gruvevirksomhet. Det finnes klare regler som forbyr gruveselskaper å forlate gruveavfall slik som dette, men verken myndighetene eller gruveselskapene følger opp. Det er det lokalbefolkningen som betaler prisen for.

I dette området kommer vinden ofte fra nordvest, og det giftige gruvestøvet virvles inn overalt. Vi som er på dagsbesøk, blir bedt om å ha på munnbind og dekke til åpen hud for å beskytte oss mot hudirritasjon. De som bor her, plages med øyeproblemer, eksem og luftveissykdommer.

– I tillegg til langt mer alvorlige tilstander. Karabi ble født med deformerte armer og kun fire fingre og har utviklet astma.

– Her i Snake Park har jeg sett kyr som bare har tre ben, mens andre fødes blinde. De spiser gresset som gror i den giftige jorda, og de som bor her, drikker melka fra kyrne, forklarer Tiny Dlamini.

img_8716.jpg
Onkgolotse Mthembu måtte slutte i jobben for å følge opp sønnen Karabi. Han er et av mange barn i gruvesamfunnet Snake Park i Soweto som er født med funksjonsnedsettelser.

Hun er en av de lokale aktivistene som bistår lokalsamfunnet med å dokumentere hvordan livet her leves. Det mangler nemlig dokumentasjon på sammenhengen mellom helseplager og det giftige jordsmonnet, men dette ønsker Kirkens Nødhjelps partner, Bench Marks Foundation, å gjøre en studie på. Organisasjonen samarbeider med ulike akademiske institusjoner, slik som Universitetet i Johannesburg og National Institute for Occupational Health. I dag er forskeren Marian Manuel fra Mintek med hit for å ta jord- og vannprøver i nærheten av fjellene med gruveavfall.

DOKUMENTERER KONSEKVENSER

– Ser dere hva som er feil med dette vannet? Det er null liv her, det er for surt, forklarer hun.

Surt vann oppløser giftige metaller, slik at for eksempel aluminium og kvikksølv blir gjort tilgjengelig for planter og mikroorganismer.

– Vi trenger å gjøre flere undersøkelser for å finne ut av hva som skjuler seg i jordsmonnet her, og hjelpe de som bor her, til å beskytte seg, forteller Manuel.

KORSVEI

Kirkens Nødhjelps partner, Bench Marks Foundation, følger opp lokalgrupper og aktivister som identifiserer, dokumenterer og rapporterer konsekvenser av gruvearbeid der de bor, på en felles nettside. I tillegg samarbeider de med akademiske institusjoner, og funn fra aktivistenesrapporter danner et virkningsfullt grunnlag for å drive påvirkningsarbeid for å få myndigheter og gruveselskaper til å endre praksis, slik at menneskerettigheter respekteres, og at gruvevirksomhet også kommer lokalbefolkningen til gode.

Stiftelsen Korsvei arrangerer sommerleir med innsamling annethvert år. I 2023 går de innsamlede midlene til Kirkens Nødhjelps arbeid for å støtte lokalsamfunn i Sør-Afrika som kjemper mot forurensning av vann og jordsmonn, helseplager og tvangsflytting som følge av gruvevirksomhet.

Tilbake