Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2021

Advokaten svarer

Advokaten svarer

Advokat Elsa Gil i Codex Advokat svarer her på spørsmål om testament.

Hvordan vet jeg hvor mye jeg kan testamentere totalt?

Hvilken frihet du har til å bestemme over arven din i testament, avhenger av om du har livsarvinger (barn/barnebarn) og/eller ektefelle/samboer. Hvis du ikke har livsarvinger eller ektefelle/samboer, kan du fritt bestemme over hele formuen din i testamentet. 

Livsarvingene har krav på 2/3 av det du etterlater deg, men dette kan du begrense til 15G (ca. 1,5 millioner) til hvert barn. 

Ektefellen har krav på 1/4 av det du etterlater deg, men dette kan du begrense til 4G (ca. kr 400 000) hvis ektefellen er kjent med det. Samboere med felles barn arver 4G (ca. kr 400 000) av hverandre, men samboere uten felles barn har ingen arverett.

Hva vil skje når jeg går bort, dersom jeg ikke har skrevet et testament?

Uten et testament har du i realiteten valgt arvelovens ordning for fordeling av arven etter deg. Arven vil da fordeles til dine arvinger etter arveloven. 

Det kan være nyttig å stille seg selv følgende spørsmål: Hvem vil jeg at skal arve meg, og hvordan vil arven bli fordelt etter arvelovens bestemmelser? Dette vil gi svaret på om du trenger å opprette testament. Hvis du ønsker at arven skal fordeles til andre enn arvinger etter arveloven, eller at arven fordeles til flere, må du opprette testament.

Etter arveloven er det først livsarvinger og/eller ektefelle eller samboer med felles barn som arver alt du etterlater deg. Arverett etter arveloven stopper ved dine søskenbarn. Hvis du ikke har arvinger etter arveloven eller testament, vil arven tilfalle frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.  

Hvis jeg vil gi en del av min arv til en organisasjon, hvordan påvirker det mine nærmeste?

Mange av oss kan kjenne på en sterk medfølelse og lyst til å gi til et veldedig formål, samtidig som vi ikke ønsker å begrense arven til våre nærmeste. I mange tilfeller vil nok imidlertid også de nærmeste sette pris på at noe av verdiene deles med noen andre som trenger det, spesielt hvis de vet at det er et veldedig formål eller en organisasjon som betød mye for arvelater. Det er også viktig å huske på at det er du som bestemmer hvem som skal arve deg – og at du står fritt til å testamentere til hvem du vil utover barnas pliktdelsarv og arv til ektefelle/samboer. 

Et godt råd er jo mer åpenhet rundt arv og testament, jo lettere er det å forstå dine ønsker for dine nærmeste. Vi pleier å si at god informasjon og dokumentasjon er konfliktreduserende. Det er også ofte lettere for dine nærmeste å ta en samtale om arv mens du lever enn å sitte igjen med mange ubesvarte spørsmål etterpå. ν

Foto:  Linn Kristine Byre Johansen / Codex Advokat 

Tilbake