Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2021

Meningsfylt å være fast giver

Meningsfylt å være fast giver

Da Jon Ola Bergaplass ble stoppet av ververe på Grønlands Torg for fire år siden, var han ikke vond å be. Så ble også frøet sådd for over 50 år siden.

På slutten av 60-tallet kom Elias Berge, daværende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, på besøk til familien Bergaplass i Ål i Hallingdal. En liten gutt ved navn Jon Ola spisset ørene.

– Han fortalte om flying av mat til Biafra, og allerede da fikk Kirkens Nødhjelp en standing som organisasjon for meg. Gjennom årene har jeg nok fulgt litt ekstra godt med når Kirkens Nødhjelp av en eller annen grunn har vært i nyhetsbildet. Da jeg mange år senere skulle møte ververe fra organisasjonen, var jeg rimelig lett å be, smiler han.

Først og fremst traff budskapet om at rent vann redder liv ingeniøren i ham. 

– Jeg synes først og fremst det var interessant. Å få høre om brønnboring gjorde det veldig lett å forstå. Det er lett å forstå at det er viktig å ha tilgang til rent vann. Som speiderleder gjennom mange år er også koblingen mellom de kristne og humanistiske verdier noe jeg har lært å sette høyt. Og da er jo Kirkens Nødhjelps verdigrunn noe jeg har lett for å indentifisere meg med, og dermed engasjere meg i. 

Så derfor kaller han seg en glad giver til Kirkens Nødhjelp i dag. 

– Jeg setter stor pris på å få bilder, snutter og særlig de digitale historiene. Konkrete historier som jeg lett kan videreformidle, er bra for å kunne dele budskapet om Kirkens Nødhjelps arbeid.
Så tusen takk for at jeg får være med som fast giver! ν

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland

Tilbake