Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2021

På flukt mot en annen framtid

På flukt mot en annen framtid

Hvert år drives millioner av mennesker på flukt. Historiene deres minner oss på hvor viktig det er å fortsette arbeidet for en mer rettferdig verden.

Tenk å måtte forlate alt du kjenner. Å måtte løpe ut av huset ditt i all hast, midt på natten, fordi du hører skudd hos naboen.

Krig og konflikt driver mennesker vekk fra hjemmene sine og ut i det uvisse – som i Tigray i Etiopia. Siden de første angrepene skjedde i november 2020, har over 60 000 mennesker flyktet over grensen til Sudan. Historiene deres er vonde og nærmest ubegripelige. Men også utrolig viktige.

Ikke alle som flykter, krysser en grense. I dette nummeret skal vi også besøke Darfur, som huser 2,5 millioner internt fordrevne. Siden februar 2003 har ulike folkegrupper i området vært i krig – en krig som har blitt stadig mer brutal og militarisert, og som har krevd flere hundre tusen liv.

Klimaendringer kan også drive mennesker på flukt. Hvert år forlater omtrent 25 millioner mennesker hjemmene sine på grunn av klima- og værrelaterte katastrofer. Noen flykter fra tørke og vannmangel. Andre flykter fra flom og ekstremvær som tyfoner, orkaner og skogbranner. Mange merker allerede klimaendringene på kroppen på brutale vis. Som 25 år gamle Habiba i Treij i Sudan. Hun må bruke to timer på eselryggen hver eneste dag for å hente drikkevann. Vannkilden er en uttørket elv der hun må grave med hendene. Dypere og dypere for hver gang.

Når mennesker drives på flukt, legger det også press på sårbare lokalsamfunn som tar dem imot. For selv der det finnes hjerterom, kan det være utfordrende å finne husrom, mat, vann og trygghet til tusenvis av nyankomne naboer som mangler alt.

Det kan være fortvilende å se verdens nød og vanskelig å vite hvordan man skal møte den. Men da er det viktig å minne seg selv på at vi faktisk kan gjøre en forskjell – og at din innsats nytter.

Når mennesker drives på flukt, skal vi se deres grunnleggende rettigheter og møte dem med godhet. Vi skal møte dem med mat, vann, tepper og hygieneutstyr. Vi skal møte dem med psykososial støtte. Vi skal møte dem med respekt, håp og varme. Og vi skal stå opp for deres rettigheter. Fordi folk i nød skal ha hjelp.

Derfor varmer det å se givergleden hos det norske folk. Vi har nok en gang gjennomført Fasteaksjonen digitalt, og resultatet vitner om at det finnes en vilje og et engasjement for å hjelpe, selv i en utmattende tid med pandemi og usikkerhet her hjemme.

Ikke minst gjør det inntrykk at så mange tegner seg som nye faste givere til Kirkens Nødhjelp i disse tider. Det er en stor tillitserklæring som vi hver eneste dag er opptatt av å leve opp til i vårt arbeid.

Med deres hjelp og bidrag kan vi fortsette det viktige arbeidet med å forandre for andre. Sammen for en rettferdig verden. Det takker vi i Kirkens Nødhjelp dere for.

Tilbake