Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2021

Takk!

Takk!

For andre året på rad gjennomførte vi Fasteaksjonen digitalt. I år som i fjor opplevde vi et helt unikt engasjement blant menighetene og konfirmantene.

Det er tid for å takke. En varm takk til alle som har engasjert seg i Fasteaksjonen i år. I en utmattende tid med pandemi og nedstenging har dere valgt å legge inn en innsats for å forandre for andre. Nok en gang opplever vi et fellesskap på tvers av landegrenser, og sammen utgjør vi en forskjell.

Vi er enormt takknemlige for den storstilte mobiliseringen og givergleden vi ser ute blant folk. Det har vært et stort engasjement i hele landet, og vi er overveldet over alle de kreative påfunnene. 

Vi har blant annet sett isbading, farging (og fjerning!) av hår, dans, synkronsvømming, bæring av vann, sponsorløp og en brønn laget av isblokker.

Alle mennesker har rett til – og er avhengige av – rent vann. Med midlene dere har samlet inn, vil Kirkens Nødhjelp sikre rent vann til sårbare mennesker over hele verden. I løpet av aksjonen ble det samlet inn over 20 millioner kroner. For det beløpet kan vi gi tilgang til rent vann for over 80 000 mennesker. 

Tusen takk til konfirmantene, menighetene, giverne og alle andre som bidrar til at vi kan fortsette vårt viktige arbeid ute i verden. Tusen takk for tilliten. 

 

Ingun Mørk-Tronstad, 

prosjektleder for Fasteaksjonen

Tilbake