Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

50 år i Sør-Sudan

Arkivbilder:

50 år i Sør-Sudan

Kirkens Nødhjelp feirer 50 år i Sør-Sudan. Arkivbilder fra Sør-Sudan.

70-tallet

I 1972 åpnet Kirkens Nødhjelp kontor i det som i dag er Sør-Sudan. I 1974 inngikk Kirkens Nødhjelp en avtale med Norad om et fireårig program. Programmet hadde base i Torit, og byggingen av Hilieu-senteret startet. Mot slutten av 70-tallet ble det også opprettet kontor i den sudanesiske hovedstaden Khartoum. Dette kontoret var også ansvarlig for arbeidet i Etiopia og Eritrea frem til 1991.

Hovedbildet: Kirkens Nødhjelp feirer 50 år i Sør-Sudan. Dette bildet er tatt i 1979.

70_47.10001955.jpg

Agronomer lærer opp bønder i Hilieu, Torit.

70_48.10001954.jpg

Sykepleier Aud vaksinerer en jente mens andre venter på sin tur.

70-2_1976 Sudan Keyala tukelbygging_Photo Jon Kr. Øiestad.jpg

Bygging av tradisjonelt hus i 1976.

 

80-tallet

Arbeidet i Hilieu hadde sin storhetstid på starten av 80-tallet med 1500–2500 lokale ansatte og 60–80 expats, som gjerne også hadde med seg familien. I 1983 blusset borgerkrigen opp, og i 1985 ble nordmenn i Hilieu evakuert. Mange av dem ble flyttet til Nairobi. I 1986 stengte kontoret i Hilieu, og hovedkontoret ble flyttet til Juba. I 1989 tok Omar al-Bashir over makten i Sudan i et statskupp.

80_86_ Den norske skolen -81.jpg

Elever og lærere ved den norske skolen i Torit.

80_81_Lifeline Sudan -89 HÜkon Lislerud5.jpg

Under borgerkrigen ble det gitt nødhjelp på begge sider av konflikten.

80_89b_relifework Kapoeta ikke lett Ü komme fram.jpg

Levering av forsyninger på vanskelige veier.

80_75_Water 80-tallet (5).jpg

Vann har vært en blå tråd i Kirkens Nødhjelps arbeid siden starten.

 

90-tallet

I 1991 opprettet Kirkens Nødhjelp kontor i Eritrea og Etiopia, og Khartoum-kontoret jobbet kun med Sudan-programmet. I 1992 ble Kirkens Nødhjelps fotograf, Helge Hummelvold, skutt i et geriljaoppgjør. I 1998 startet arbeidet i Wau og Alek. Mot slutten av 90-tallet startet også Sudan med eksport av olje. Størstedelen av oljeforekomstene lå i det som nå er Sør-Sudan.

90_16, Wau 10004557_MÅ med.jpg

Utdeling av mat i Wau i 1998.

90_13_Longtok Lapit.jpg

Sykepleier Cecilia og Bjørg Mide på oppdrag i Ikotos og Keyela i 1993.

90_17 første ambulerende vaksinering uten kontor el bolig.jpg

Det første mobile vaksinasjonsprogrammet i Lopit, Imehejak i 1994.

90_24_Rachel første kvinnekoordintor Leer-94.jpg

Kvinnegruppe i Leer.

 

2000-tallet

I 2002 startet arbeidet i Nuba-fjellene, og i 2004 hadde Kirkens Nødhjelp en stor humanitær innsats i Darfur i samarbeid med ACT Caritas. I 2005 ble det signert en fredsavtale mellom opprørsgruppen Sudanese People’s Liberation Army (SPLA) og regjeringen i Khartoum. Kirkens Nødhjelp opprettet et felles landprogram med hovedkontor i Khartoum.

Female farmers' training in Torit 2009 by Gasim.jpg

Kurs for kvinnelige bønder i Torit.

00_71.10000059.jpg

Tidligere landdirektør Kari Øyen i felt.

70_Karlo Ongee - verksted IMG_9209.jpg

Karlo Onge er seniormekaniker og har jobbet med Kirkens Nødhjelp siden 1977.

00_Hilieu Jerome IMG_9047.jpg

Byggingen av Hilieu-senteret startet i 1974. I 2012 sto kun noen vegger igjen.

 

2010-tallet

9. juli 2011 ble Sør-Sudan en selvstendig stat, og Kirkens Nødhjelp opprettet et eget landkontor i Juba. Det brøt ut borgerkrig i 2013, og det er anslått at rundt 400 000 mennesker har mistet livet som følge av krigen. I dag arbeider Kirkens Nødhjelp med kjønnsbasert vold, fredsbygging, lærerutdanning, inkludering av handikappede og vann, sanitær og hygiene i Sør-Sudan.

 

01525.jpg

Sør-Sudan har mange internt fordrevne på grunn av krig. En av dem er Sandy, som fødte datteren sin i Don Bosco-leiren utenfor Juba.

sud13 (1).jpg

Deborah Allen får opplæring i skreddersøm i Kuajok.

gumuruk2 (1).jpg

Tirita Arden i Gumuruk i Sør-Sudan.

01542.jpg

Bent Simonsen er Kirkens Nødhjelps landdirektør i Sør-Sudan. Han besøkte Don Bosco-leiren i 2014 da han jobbet som nødhjelpskoordinator ved Juba-kontoret.

 

Tilbake