Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Advokaten svarer

Advokaten svarer

Hva er egentlig forskjellen på en fremtidsfullmakt og et testament? Trenger du egentlig noen av dem? Advokat Susanna Hjelset hos Codex Advokat forteller her om forskjellene og når du bør lage en fremtidsfullmakt og/eller et testament.

Hva er forskjellen på en fremtidsfullmakt og et testament?
En fremtidsfullmakt regulerer hva en bestemt person (fullmektig) kan gjøre av disposisjoner på dine vegne hvis du ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser. Det kan være både personlige og økonomiske interesser. Fremtidsfullmakten gjelder mens du lever, og frem til du enten kan ivareta interessene dine igjen eller faller fra.

Et testament bestemmer hva som skjer med verdiene du etterlater deg, først og fremst hvordan de skal fordeles.

Hva kan jeg bestemme i en fremtidsfullmakt?

I fremtidsfullmakten kan du bestemme hvem du vil at skal være fullmektig, og hva fullmektigen skal kunne gjøre på dine vegne. Noen ønsker å gi fullmektigen kon-krete, begrensede oppgaver, for eksempel å ta beslutninger på vegne av et selskap eller betale regninger. Andre ønsker å gi en bred fullmakt som kan innebære salg av bolig, inngå leiekontrakter og utbetale forskudd på arv.

Hva kan jeg bestemme i et testament?

I et testament kan du først og fremst bestemme hvordan verdiene du etterlater deg, skal fordeles. Du kan ikke bestemme helt fritt fordi en ektefelle har rett på minstearv, og livsarvinger har rett på pliktdelen. Men du kan alltid gjøre noen endringer fra det som er lovens utgangspunkt. Du kan for eksempel gi testamentariske gaver til din hjertesak.

Du kan også bestemme andre, mer praktiske ting, for eksempel hvem som skal arve konkrete verdier, hvem du ønsker skal være testamentsfullbyrder, eller bestemme at det du etterlater deg, skal være særeie.

Når trenger jeg en fremtidsfullmakt?

Alle burde ha en fremtidsfullmakt, men spesielt ektefeller bør gi hverandre en gjensidig fullmakt. Mange oppsøker advokat etter at behovet for en fullmakt har meldt seg, og da er det ofte for sent. Både for yngre som kan komme i en situasjon ved ulykke eller akutt sykdom, eller for eldre som kan utvikle demens og Alzheimer, er en fremtidsfullmakt viktig.

Når trenger jeg et testament?

Det er ikke nødvendig for alle å skrive testament. Uten testament vil det du etterlater deg, fordeles etter arveloven. Men dersom du ønsker å gi til en hjertesak, må du skrive testament. Du må også skrive testament om du ønsker å pålegge særeie, har meninger om hvordan konkrete ting skal fordeles, eller om du vil bestemme noe annet praktisk om begravelse eller arveoppgjør.

Snakk sammen

Det er mange som utsetter samtalen om fullmakt og arv. Vi opplever at åpenhet rundt dette er til alles beste, og at en unngår en potensiell konflikt ved å ta de vanskelige samtalene på forhånd. 

Foto: Linn Kristine Byre Johansen/Codex Advokat.

Tilbake