Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Afghanistans store humanitære krise

Afghanistans store humanitære krise

Matprisene skyter i været mens den ekstreme fattigdommen øker. FN har nylig varslet at to av tre barn og deres familier står i fare for å sulte på grunn av landets verste tørke på flere tiår.

Afghanistans økonomi er sterkt avhengig av landbruk. Den siste jordbrukssesongen har blitt kraftig påvirket av Talibans makt-
overtakelse i høst. Det har ført til få og dårlige avlinger. Den harde vinteren og deretter tørken har gjort vondt til verre i det kriserammede landet.

– Afghanistan er i dyp økonomisk krise. Når over 70 prosent av befolkningen i landsbyene og i områdene der Kirkens Nødhjelp arbeider er avhengig av humanitær hjelp, så nytter det ikke å overlate landet til hjelpeorganisasjoner alene. Her er det internasjonale samfunnet helt nødt til å finne bedre måter å samhandle på i møte med sult og lidelse som har nådd et enormt omfang, sier Høybråten.

Tigger om hjelp i gatene

Kirkens Nødhjelps medarbeidere på bakken i Afghanistan rapporterer om stor arbeidsledighet. Det finnes ingen jobber og ingen inntekter. På grunn av ledigheten er økt kriminalitet et stort problem.

Folk står i gatene og tigger om hjelp, men det finnes ingen penger til mat. Folk sitter i veien med trillebår og ber om arbeid. Markedene har mat, men få har kjøpekraft. Hovedårsaken til krisen er den ødelagte økonomien og bankkrisen i landet.
Før jul avgjorde FNs sikkerhetsråd at Afghanistan får humanitært unntak fra sanksjonene som ble innført mot landet etter Kabuls fall. Det har gjort at Kirkens Nødhjelp og andre kunne trappe opp livsviktig humanitær innsats i Afghanistan.
I hele vinter har vi delt ut livsnødvendig nødhjelp til de aller mest trengende, slik at de skal klare seg gjennom vinteren.
– Hjelpen jeg har fått, vil redde livet til meg og barna mine, fortalte trebarnsmor og enke Nooriah tidligere i år.

Hun er bosatt i Kabul. Før fikk hun små inntekter som hushjelp, men det er ikke lenger mulig i den dårlige økonomiske situasjonen landet nå befinner seg i.

Nå må hun klare seg alene sammen med barna uten hverken penger eller jobb.
– Jeg skulle ønske at jeg i det minste hadde en utdannelse, slik at jeg kunne få en jobb, selv om de aller fleste kvinner er arbeids-
ledige nå. Barna mine må gå på skolen, men jeg har ikke råd til å betale for utdanningen deres. Livet er virkelig vanskelig, forteller Nooriah.

Trapper opp hjelpen til sårbare

FNs utviklingsprogram (UNDP) har lansert et nytt kriseresponsinitiativ i Afghanistan for å forhindre en humanitær katastrofe og totalt sammenbrudd av landets økonomi. Målet er å styrke lokalssamfunnenes evne til å klare å stå i en vanskelig situasjon.

Som en del av dette prosjektet har Kirkens Nødhjelp fått over 115 millioner kroner til å trappe opp innsatsen i landet. Dermed kan vi øke hjelpen til de mest sårbare menneskene betraktelig.
– I den grad sultkrisen er menneskeskapt, er det også i menneskers makt å stanse den. Vi bruker den kapasiteten våre ressurser gir oss til å møte akutte rop om hjelp. Mer langsiktig må vi jobbe for større matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon, sier generalsekretær Høybråten.

Kirkens Nødhjelps nye prosjekt iverksettes i ni provinser sammen med lokale partnere og startet opp 1. april 2022. Målet med prosjektet er at over 100 000 flere mennesker skal få hjelp.

I det nye prosjektet skal vi utvide vår innsats med å møte grunnleggende humanitære behov, samtidig som vi øker tilgangen til mat, vann og inntektsgivende muligheter for sårbare samfunn, spesielt for kvinner og andre marginaliserte grupper.

Global matkrise

Matvareprisene har allerede økt med 50–100 prosent i mange fattige land, og fattige mennesker er også hardt rammet av energikrisen som følger krigen i Ukraina. De uvanlig høye matvareprisene vil føre til økte humanitære behov i en tid hvor pandemi og klimakrise også rammer de mest sårbare svært hardt. Den årlige FN-rapporten «Global Humanitarian Overview» konkluderer med at 274 millioner mennesker kommer til å trenge en eller annen form for nødhjelp i 2022. 45 millioner mennesker i 43 land står i fare for å dø av sult de kommende årene. Årsakene er krig og konflikt, klimaendringer og en pandemi som har forsterket hungersnødens onde sirkel. 

 

Tekst: Markus Plementas. Foto: Zahrah Nabi.

Tilbake