Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Måtte binde fast barna i tretopper

Måtte binde fast barna i tretopper

Livredde og skrekkslagne kjempet de for livet i vannmassene som skyllet over landsbyene deres i januar i år. De måtte sitte flere døgn i tretopper mens de ventet på redningsbåter. Nå opplever Malawi enda en flom og matkrise.

– Jeg trodde jeg skulle dø. Alt gikk så fort. I det ene øyeblikket var jeg i huset mitt og lagde mat, i det neste sto jeg med vann til halsen, sier Elizabeti Senga.

Hun er en av flere tusen flomofre som mistet alt de eide da stormen Ana rammet Chikwawa i Malawi 24. januar i år.

Matprisene i været

Under et stort baobabtre i Mchenmsa har mange mennesker søkt seg inn i skyggen fra den stekende sola. Noen barn sitter og spiller mølle med stener, mens andre hjelper til med å lage mat av maismelet de har fått utdelt. Treet har siden januar vært den eneste beskyttelsen mot regn og sol på dagtid for klimaflyktningene.
– Kvinner og barn sover på skolen om natten, men vi må rydde bort alt på dagtid slik at barna kan få fortsette undervisningen, forklarer Elizabeti.

På dagtid må alle være ute, uavhengig av vær og vind. Om natten ligger de så trangt at de ikke klarer å strekke ut beina, forteller hun. I en måned har hun bodd sammen med barna sine på skolen. Hjemmet hennes er totalskadd.

I mars ble området hun bor i nok en gang rammet av flom, denne gang av syklonen Gombe. I tillegg har krigen i Ukraina gjort at matprisene har økt dramatisk.
– Bare de siste tre–fire ukene har prisen på et brød på supermarkedet her i Lilongwe tredoblet seg. Dette kommer på toppen av prisøkninger på andre basisvarer som for eksempel matolje, sier Håvard Hovdhaugen, landirektør i Kirkens Nødhjelp i Malawi.

Det siste året har prisen på fem liter matolje gått fra cirka 50 kroner til 160 kroner.
– Når vi vet at minstelønna i Malawi er cirka 500 kroner i måneden, sier det seg selv at dette har dramatiske effekter på mange familiers økonomi.

Håper grønnsakssalg skal gi nye hus

Kirkens Nødhjelp hjelper over 12 000 mennesker som er rammet av flom. Vi har i lang tid jobbet med 345 bønder i regionen ved blant annet å gjøre dem hardføre mot klimaendringer. Det har vært viktig i forbindelse med flommen. 100 av dem har fått ødelagt hjemmene sine. Av 22 plantefelt er 9 ødelagt.

Bonden Mathews Khembo forteller at pengene de nå tjener på grønnsakene sine, etter hvert skal gå til å bygge opp hus og hjem som er ødelagt.
– Vi startet med opplæring og dyrking i september i 2021, og heldigvis har flere av avlingene våre bestått.

Fordi bøndene nå har greid å produsere til tross for store vannmasser, har de kunnet bidra med grønnsaker til flomofrene. Gjennom mikroinvesteringer har de kjøpt et enkelt vanningssystem, kvalitetsfrø og gjødsel i tillegg til å få oppfølging av agronom.
– Takket være opplæringen og investeringen kan vi produsere grønnsaker av god kvalitet. Vi håper at det skal gi oss nok inntekt til å bygge opp husene som ble tatt av flommen, sier Khembo.

Nødrespons i kriser

IMG_4892.jpg

Kirkens Nødhjelp er til stede i kriser med rent vann, nødvendig utstyr og psykososial hjelp. I Malawi har vi delt ut vannkanner, vannrens, tepper, myggnett, såper og presenninger.
– Nå er vi inne i en akutt nødhjelpsfase, men det er viktig at vi er til stede her i lang tid. Det vil ta måneder og trolig år før disse områdene er tilbake slik de var før flommen, sier Håvard Hovdhaugen.

Han har vært i flomområdene flere ganger, nå senest under utdelingen av utstyr til flomofrene. Nesten 85 000 hjem ble tatt av stormen Ana da den traff Madagaskar, Mosambik og Malawi i januar og hadde med seg et voldsomt regn. 220 000 bønder i seks distrikter ble hardt rammet av flommen. 77 500 avlinger ble ødelagt.

Nå er det opprettet ni leire i områdene som ble rammet i Malawi. Kirkens Nødhjelp jobber i seks av dem. Kvinner og barn bor på skoler, mens menn bor i telt som vi har satt opp.

Kirkens Nødhjelp har satt opp toaletter i tilknytning til skolene. Fra før måtte de dele et toalett i skolebygningene de bor i.
– Vi er utrolig glad for at vi nå har toaletter i tilknytning til skolen vi bor på. Det var utrolig utfordrende at så mange måtte dele den slitte doen på skolen, sier Elizabeti. 

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Hovdhaugen/Anette Tojusen.

Tilbake