Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Må man være fattig for å tro?

Andakt

Må man være fattig for å tro?

Jeg kjente at spørsmålet traff meg langt inn i margen.

En god venn og kollega i et land sør for Sahara, et land som har den tvilsomme æren å være blant topp ti av verdens fattigste land, spurte meg om det. Må man være fattig for å kunne tro? Fattigdommen gjør kanskje at de eksistensielle spørsmålene om liv og død, og om det som teller i livet, kommer veldig nært.

Vi snakket sammen lenge og konkluderte: Det finnes nok ingen enkle svar på spørsmålene om fattigdom og rikdom, om tro og nåde, og vårt ansvar i verden og for hverandre.

Bibelen er tydelig på at vår tro på Gud og vårt liv i verden henger sammen.

Profeten Jesaja sa: «Dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.» (Jesaja 58, 6–7)


Tro og håp, fattigdom og rikdom, kallet til å tjene Gud og kallet til å tjene hverandre henger uløselig sammen. Jesus brydde seg om mennesker i fattigdom og nød. Han helbredet, delte mat og oppmuntret alle til å bruke sine evner og muligheter til å skape bedre liv for mennesker i nød.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er ikke bare mål for mennesker i fattigdom og nød – det er mål for oss alle sammen, både i nord og sør, i vest og i øst.

Mål nummer én er å utrydde fattigdom. Det kan vi bare få til hvis vi står sammen. Hovedmålsettingen, som sammenfatter alle de 17 bærekraftmålene, er «Leave no one behind» – ingen må utelates.

Det er de som har det verst, som ikke må utelates. De som lever i ekstrem fattigdom, ofte uten tilgang til rent vann og helsetjenester, skolegang og mat. De som lever i krig og forfølgelse, som er fordrevet fra sine hjem, som er på flukt.

I liknelsen om de 100 sauene, der den ene sauen går tapt, og Jesus leter etter den ene, får vi en bibelsk fortelling som sier noe av det samme: Gud bryr seg om alle, men spesielt om den som trenger det aller mest. Ingen må utelates: Leave no one behind.

Nei, man må nok ikke være fattig for å tro. Men som Jesu etterfølgere har vi del i et ansvar om å stå sammen med våre søstre og brødre i sør og alle mennesker på jorden.
Ikke fordi vi er bedre, men fordi vi har det bedre.
Ikke fordi Gud trenger oss, men fordi våre medmennesker trenger oss.

Gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid får vi bidratt til at ingen blir utelatt, for å gjøre verden til et bedre sted å leve for mange.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe for at ingen blir utelatt.

Av Stephanie Dietrich. VID vitenskapelige høgskole. 

Tilbake