Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Slik jobber vi i katastrofer

Slik jobber vi i katastrofer

Når katastrofen inntreffer, er vi avhengige av å ha tilgjengelige midler for å kunne handle raskt. Takket være støtten fra givere og partnere er vi beredt til å reise ut på kort varsel når vi ser et behov som må dekkes

Alarmen går

Det vi betegner som en alarm, kan utløses av ulike grunner over hele verden. Det kan være ved en naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, i krig- og konfliktrammede områder eller i tørkekatastrofer. Alarmen går også ved en flyktningkrise, som nå, med millioner av mennesker på flukt fra krigen i Ukraina.

Når katastrofen inntreffer, kan Kirkens Nødhjelp raskt stille med eksperter på vann, hygiene og sanitær. Også i krig er dette noen av de mest elementære behovene. For mennesker i katastrofeområder og på flukt fører vannmangel, urent vann og dårlige sanitærforhold til spredning av smittsomme sykdommer. Det er ikke nok å sørge for rent drikkevann. Rene og trygge toaletter og hygieneartikler er, sammen med rent vann, kjernen i katastroferesponsen.

En del av vår beredskap består også av personell som er eksperter på å ivareta sårbare mennesker som har gjennomgått traumer eller har blitt kastet ut i en sårbar situasjon, og derfor er svært utsatte.

ukraina203 (1).jpg

Umiddelbare livreddende tiltak og behovsvurdering

Parallelt med den umiddelbare nødhjelpsresponsen vurderer Kirkens Nødhjelp, sammen med sine partnere hvilke humanitære behov det er, og hva vi kan dekke i den nærmeste tiden. Ved større katastrofer fungerer FN som koordinator for arbeidet mellom de ulike organisasjonene, slik at vi sikrer hjelp til flest mulig mennesker.
På grunnlag av behov og spesialisering fordeles arbeidet mellom oss og andre organisasjoner. Kirkens Nødhjelp er blant annet spesialister på vann, sanitær og hygiene, psykososial støtte og arbeid mot kjønnsbasert vold og menneskehandel.

Gjennomføring og prosjektfase

Som en profesjonell humanitær organisasjon ønsker Kirkens Nødhjelp å hjelpe flest mulig mennesker. Basert på behovsvurderingen vil vi oppskalere arbeidet for å dekke elementære behov. Dette er ofte vann, mat og husly, men kan også inkludere for eksempel hygieneartikler og ivaretakelse av psykososial helse. I de tilfellene ressursene ikke strekker til, er det de mest sårbare menneskene som prioriteres.

I august i fjor responderte Kirkens Nødhjelp da 650 000 mennesker trengte nødhjelp i Haiti etter jordskjelvet. Sammen med lokale partnere bidro vi blant annet med å gjenoppbygge flere hjem og offentlige bygninger. I tillegg reparerte vi vannstasjoner og sanitæranlegg.

Nedskalering og exit-strategi

Til slutt er målet at Kirkens Nødhjelp skal trekke seg ut og overlevere kunnskapen og tiltakene som er satt i gang til lokale myndigheter.

I Nepal responderte vi umiddelbart da jordskjelvet rammet 25. april 2015. Vi sikret trygt drikkevann til over 5000 innbyggere i Bungmati i tiden etter jordskjelvet. I etterkant av operasjonen trakk vi oss ut, og Kirkens Nødhjelp har ikke arbeid i Nepal i dag.

Støtten fra givere gjør at Kirkens Nødhjelp er klar til å rykke ut når alarmen går. Takk for at du er med på å redde og forandre liv.

09468.jpg

Tekst: Tonje Hellevig. Foto: Håvard Bjelland, Håvard Hovdhaugen, Aina Johnsen Rønning, Zahrah Nabi.

Tilbake