Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Takk for dugnaden!

Fasteaksjonen 2022

Takk for dugnaden!

Engasjementet i fasteaksjonen fra menighetene, konfirmanter og frivillige slutter aldri å varme.

Fasteaksjonen involverer masse planlegging, frivillig arbeid og en stor innsats fra kirkelige ansatte – og ikke minst konfirmanter og andre bøssebærerne, som nå endelig har fått muligheten til å også gå rundt og samle inn penger både på vipps og i bøsser etter to år med heldigitale aksjoner.

Årets fasteaksjon ble et godt bilde på hvor uforutsigbar verden og jobben vår kan være. Kort tid før aksjonen brøt krigen i Ukraina ut. Millioner av mennesker ble sendt på flukt, og den humanitære krisen var et faktum også i Europa.

Sammen med våre søsterorganisasjoner var vi raskt på plass med akutt nødhjelp som rent vann, mat, tepper og hygieneartikler til flyktningene. Den raske responsen var mulig mye takket være midler samlet inn under tidligere fasteaksjoner. Midlene gjør oss i stand til å rykke ut raskt i kriser og katastrofer – slik som vi gjorde i Ukraina.

Selv om alles øyne har vært rettet mot Ukraina den siste tiden, var det likevel viktig for oss å også snakke om resten av verden i årets fasteaksjon. Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann – enten det er på grunn av krig, tørke eller flom.

Den innsatsen som er lagt ned av menigheter, konfirmanter og frivillige under årets aksjon, vil komme mennesker i nød til gode og sørge for å redde og forandre liv. Sammen gir vi vann og hjelp til dem som trenger det mest – enten de er i Malawi, Afghanistan eller Ukraina.

Tusen takk for den formidable innsatsen! 

INGUN.jpg

Ingun Mørk-Tronstad,
prosjektleder for
Fasteaksjonen

Tilbake