Kirkens Nødhjelp-magasinet

03 2017

Driver krisesentre i provinsen

Libanon

Driver krisesentre i provinsen

Syriske kvinner som har flyktet til Libanon, mangler juridisk status og er derfor spesielt sårbare for utnyttelse og overgrep. Mange tør ikke å jobbe i frykt for trakassering, noe som skaper økonomiske utfordringer for husholdninger uten et mannlig overhode. Samtidig opplever kvinner at menn i husholdningen føler seg hjelpeløse og tyr til vold. På grunn av en økt sårbarhet blant syriske og libanesiske kvinner har Kirkens Nødhjelps partner ABAAD siden august 2013 hjulpet nesten 1000 kvinner på tre krisesentre i tre provinser i Libanon. Her blir kvinnene bygget opp psykisk ved hjelp av terapi, gruppesamtaler og praktisk, økonomisk og juridisk hjelp. ABAAD har også stablet på bena en egen hjelpelinje for kvinner som opplever vold og overgrep i Libanon.

Tilbake